Biznis

Vážený zákazník,

 z dôvodu plánovanej práce, ktorá sa uskutoční v dňa 21.1.2021 v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod. dôjde k prerušeniu nami poskytovaných DSL služieb v lokalite Ivanke pri Dunaji .