Vážený zákazník,

z dôvodu plánovanej práce, ktorá sa uskutoční v dňa 26.10.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod. dôjde k prerušeniu nami poskytovaných dátových služieb v lokalite Čiližská Radvaň
Predpokladaná doba prerušenia v uvedenom intervale: 240 minút.

Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.