Vážený zákazník,

z dôvodu plánovanej práce, ktorá sa uskutoční v dňa 25.05..2022 v čase od 08:30 hod. do 11:30 hod.
dôjde k prerušeniu nami poskytovaných dátových služieb v lokalite: Hôrka.

Predpokladaná doba prerušenia v uvedenom intervale: 180 minút.

Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.