Biznis

Vážený zákazník,

z dôvodu plánovanej práce, ktorá sa uskutoční v dňa 28.06..2022 v čase od 07:00 hod. do 17:30 hod.
dôjde k prerušeniu nami poskytovaných dátových (DSL) služieb v lokalite: Cinobaňa

Predpokladaná doba prerušenia v uvedenom intervale: 630 minút.

Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.