Biznis

Vážený zákazník,

 z dôvodu plánovanej práce, ktorá sa uskutoční v dňa 22.10.2020 v čase od 22:00 hod. do 6:00 hod. nasledujúceho dňa dôjde k prerušeniu nami poskytovaných DSL služieb v lokalite Vlky, Miloslavov, Tomášov. Malinovo, Ivanka pri Dunaji.

Predpokladaná doba prerušenia v uvedenom intervale: 540 minút

Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.