Biznis

Vážený zákazník,

z dôvodu plánovanej práce, ktorá sa uskutoční v dňa 20.4.2021 v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. dôjde k prerušeniu nami poskytovaných DSL služieb v lokalite Prešov.

Predpokladaná doba prerušenia v uvedenom intervale: 240 minút

Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.