Vážený zákazník,

z dôvodu plánovanej práce, ktorá sa uskutoční v dňa 06.06..2022 v čase od 07:00 hod. do 22:30 hod. dôjde k prerušeniu nami poskytovaných dátových služieb v lokalite 
Prša.
Predpokladaná doba prerušenia v uvedenom intervale: 960 minút.

Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.