Biznis

Vážený zákazník,

z dôvodu plánovanej práce, ktorá sa uskutoční v dňa 25.11.2020 v čase od 22:00 hod. do 5:00 hod. nasledujúceho dňa dôjde k prerušeniu nami poskytovaných DSL služieb v lokalitách Nižný Hrabovec, Hencovce, Vranov n/Topľou, Lesné, Nacina Ves, Staré, Poša.

Predpokladaná doba prerušenia v uvedenom intervale: 120 minút

Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.