Biznis

Vážený zákazník,

 z dôvodu plánovanej práce, ktorá sa uskutoční v dňa 21.10.2020 v čase od 07:00 hod. do 19:00 hod. dôjde k prerušeniu nami poskytovaných DSL služieb v lokalite Vinica.

Predpokladaná doba prerušenia v uvedenom intervale: 60 minút

Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.