Biznis

Vážený zákazník,

z dôvodu plánovanej práce, ktorá sa uskutoční v dňa 11.08.2022 v čase od 07:00 hod. do 18:30 hod. dôjde k prerušeniu nami poskytovaných dátových služieb v lokalite Vyšný Žipov


Predpokladaná doba prerušenia v uvedenom intervale:  690 min.

Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.