Vážený zákazník,

 z dôvodu plánovanej práce, ktorá sa uskutoční v dňa 09.08.2022 - 11.08.2022 v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod. počas ktorej dôjde k prerušeniu nami poskytovaných dátových a KTV služieb v lokalite Gbelce - ulice: Jarná, Kvetná, Tabanská, Ticha, Dúhová, Svodínska Cesta, Novozámocká cesta.

Predpokladaná doba prerušenia v uvedenom intervale: 240 minút.

Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.