Vážený zákazník,

 z dôvodu plánovanej práce, ktorá sa uskutoční v dňa 28.09.2022 v čase od 08:30 hod. do 12:00 hod. počas ktorej dôjde k prerušeniu nami poskytovaných dátových a KTV služieb v lokalite Ľubica.

Predpokladaná doba prerušenia v uvedenom intervale: 210 minút.

Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.