Vážený zákazník,

 z dôvodu plánovanej práce, ktorá sa uskutoční v dňa 04.12.2021 v čase od 09:00  hod. do 17:00 hod. dôjde k prerušeniu nami poskytovaných DSL služieb v lokalite Haniska, Drienovská Nová Ves, Prešov, Kendice.
 

Predpokladaná doba prerušenia v uvedenom intervale: 480 minút

Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.