Biznis

Vážený zákazník,

z dôvodu plánovanej práce, ktorá sa uskutoční v dňa 22.09.2020 v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. dôjde k prerušeniu nami poskytovaných DSL služieb v lokalite Nadlice.

Predpokladaná doba prerušenia v uvedenom intervale: 360 minút

Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.