Zrychlujeme

 

Zrýchlite!

Doplňujúce informácie k vianočnej ponuke DSL služieb od Slovanetu

 

Teraz máte ďalší dôvod si vybrať DSL internet od Slovanetu. Vo väčšine miest a obcí Slovenska je teraz pripojenie rýchlejšie aj o 50%. V tabuľke uvádzame prehľad zmien prenosových rýchlostí DSL služieb a ich názvov. Dostupnosť pripojenia na vašej adrese si môžete overiť nižšie.

 

Pôvodný názov služby

Nový názov služby

Pôvodná rýchlosť služby v Mbit/s

Nová rýchlosť služby v Mbit/s

Download

Upload

Download

Upload

DSL 5

DSL 8

5

0,5 (1) 1

8

1

DSL 10

DSL 15

10

1

15 (20) 2

1

DSL 20

DSL 30

20

2 (5) 1

30

3 (5) 1

DSL 50

DSL 80

50

5

80

8

1 s doplnkovým produktom DSL Upload (navýšenie uploadu)

2  s doplnkovým produktom DSL Download (navýšenie downloadu)

 

Zmeny sú vykonávané postupne podľa časového harmonogramu spoločnosti Slovak Telekom a.s., ktorá je vlastníkom infraštruktúry, prostredníctvom ktorej sú DSL služby poskytované. Zmeny prenosových rýchlostí sú realizované iba v prípade ich technickej realizovateľnosti.