Technický kontakt pre cloudové služby 

Ďakujeme za Vašu súčinnosť a poskytnutie kontaktu pre dohodu termínu a detailov modernizácie technológie pre cloudové služby.

V najbližšom období Vás (uvedenú osobu) budeme kontaktovať.