Uveďte Váš aktuálny technický kontakt pre cloudové služby

Táto stránka nadväzuje na oznam zasielaný klientom cloudových služieb koncom januára 2017.

Uveďte, prosím, aktuálny kontakt na osobu, s ktorou bude možné dohodnúť termín migrácie Vašich služieb a súvisiace technické detaily.

Kontaktné údaje vyplňte, prosím, do 8.2.2017. 

 

Zákazník Slovanetu:

Názov Vašej firmy/organizácie:
Meno a priezvisko osoby vypĺňajúcej tento dotazník: 

 

Aktuálny technický kontakt pre cloudové služby

Osoba kompetentná za technickú stránku, s ktorou môžeme dohodnúť termín a ďalšie technické detaily migrácie

Meno a priezvisko:
Kontaktný e-mail:
Kontaktný telefón:

Ak ide o pracovníka externého dodávateľa, uveďte aj jeho názov (firmy): 

Názov firmy:

 

(Vaša poznámka alebo otázka):
Vyplnením a odoslaním tohto formulára dávam spoločnosti Slovanet, a.s. súhlas
na spracovanie osobných údajov uvedených v online formulári v jej informačnom
systéme za účelom spracovania mojej požiadavky. Súhlas udeľujem na čas potrebný
na spracovanie mojej požiadavky.
Slovanet, a.s. sa zaväzuje, že nesprístupní tieto osobné údaje tretím osobám a že tieto
budú spracúvané v súlade v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 

 

Naše kontakty v prípade Vašich otázok

V prípade technických otázok k tejto zmene kontaktujte Monitorovacie centrum siete Slovanet, e-mail: nmc@slovanet.net, tel. č.: (02) 208 28 120, prípadne svojho account manažéra v Slovanete. V prípade potreby Vás budeme priebežne kontaktovať aj z našej strany. Ďakujeme za pochopenie, Vašu súčinnosť a veríme, že bezplatné skvalitňovanie služieb oceníte.