Záujemca o Premium Box

Kontaktné údaje

Adresa, kde chcete využívať služby 

Kontakt na Vás:

Vyplnením a odoslaním tohto formulára dávam spoločnosti Slovanet, a.s. súhlas
na spracovanie osobných údajov uvedených v online formulári v jej informačnom
systéme za účelom spracovania mojej požiadavky. Súhlas udeľujem na čas potrebný
na spracovanie mojej požiadavky.
Slovanet, a.s. sa zaväzuje, že nesprístupní tieto osobné údaje tretím osobám a že tieto
budú spracúvané v súlade v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.