Biznis

Cenníky telefonovania

Ceny paušálov pre volacie programy Ušetrite Viac Doma a Ušetrite Viac

Paušál pre volací program Ušetrite Viac Doma
Spôsob využívania programu Mesačný poplatok s DPH
Využívanie programu s pripojením do siete Slovanet Neúčtuje sa
Využívanie programu s pripojením do siete iného podniku 3,95 €
Paušál pre volací program Ušetrite Viac *
Spôsob využívania programu Mesačný poplatok s DPH
Využívanie programu s pripojením do siete Slovanet 3,90 €
Využívanie programu s pripojením do siete iného podniku 7,93 €
Zriadenie služby pre volacie programy Ušetrite Viac Doma a Ušetrite Viac
Popis spôsobu zriadenia služby Jednorazový poplatok s DPH
Zriadenie služby pre program s pripojením do siete Slovanetu Neúčtuje sa
Zriadenie služby pre program s pripojením do siete iného podniku 7,97 €

* Dňom 1.6.2010 dochádza k zmene názvu volacieho programu Ušetrite Viac Firme na nový názov Ušetrite Viac. Touto úpravou nedochádza k žiadnej zmene vlastností, cien ani iných podmienok volacieho programu s pôvodným názvom Ušetrite Viac Firme

Ceny volaní pre volací program Ušetrite Viac Doma

Typ volania Typ prevádzky Jednotka Cena s DPH
Národné volania (Slovensko) silná minúta 0,0558 €
Národné volania (Slovensko) slabá minúta 0,0359 €
Mobilné volania (Slovensko) silná minúta 0,1952 €
Mobilné volania (Slovensko) slabá minúta 0,1872 €
Zahraničné volania (Pásmo O) bez rozlíšenia minúta 0,0797 €
Zahraničné volania (Pásmo I) bez rozlíšenia minúta 0,0836 €
Zahraničné volania (Pásmo II) bez rozlíšenia minúta 0,2350 €
Zahraničné volania (Pásmo III) bez rozlíšenia minúta 0,5138 €
Zahraničné volania (Pásmo IV) bez rozlíšenia minúta 1,5893 €
Zahraničné volania (Mobilné volania) bez rozlíšenia minúta 0,3146 €
Volanie v sieti Slovanetu silná minúta 0,0191 €
Volanie v sieti Slovanetu slabá minúta 0,0096 €
Volanie na bezplatné čísla bez rozlíšenia minúta 0,0000 €
Volanie na zvýhodnené čísla bez rozlíšenia minúta 0,0637 €
Volanie na informačné číslo 1180 bez rozlíšenia minúta 0,4780 €
Volanie na informačné číslo 1181 bez rozlíšenia minúta 0,5975 €
Volanie na informačné číslo 12xxx bez rozlíšenia minúta 0,3385 €
Volanie na čísla asistenčných služieb bez rozlíšenia minúta 0,5975 €
Volanie na skrátené čísla bez rozlíšenia minúta 0,2191 €
Volanie na korporátne čísla silná minúta 0,0598 €
Volanie na korporátne čísla slabá minúta 0,0398 €
Volania na 0900 1xx xxx    bez rozlíšenia bez rozlíšenia  minúta 0,4300 €
Volania na 0900 2xx xxx    bez rozlíšenia bez rozlíšenia  minúta 0,6012 €
Volania na 0900 3xx xxx    bez rozlíšenia bez rozlíšenia  minúta 0,8052 €
Volania na 0900 4xx xxx    bez rozlíšenia bez rozlíšenia  minúta 1,0032 €
Volania na 0900 5xx xxx    bez rozlíšenia bez rozlíšenia  minúta 1,2072 €
Volania na 0900 6xx xxx    bez rozlíšenia bez rozlíšenia  minúta 1,5060 €
Volania na 0900 7xx xxx    bez rozlíšenia bez rozlíšenia  minúta 1,8084 €
Volania na 0900 8xx xxx    bez rozlíšenia bez rozlíšenia  minúta 2,9796 €

Ceny volaní pre volací program Ušetrite Viac

Typ volania Typ prevádzky Jednotka Cena s DPH
Národné volania (Slovensko) silná minúta 0,0518 €
Národné volania (Slovensko) slabá minúta 0,0359 €
Mobilné volania (Slovensko) silná minúta 0,1912 €
Mobilné volania (Slovensko) slabá minúta 0,1793 €
Zahraničné volania (Pásmo O) bez rozlíšenia minúta 0,0757 €
Zahraničné volania (Pásmo I) bez rozlíšenia minúta 0,0836 €
Zahraničné volania (Pásmo II) bez rozlíšenia minúta 0,2310 €
Zahraničné volania (Pásmo III) bez rozlíšenia minúta 0,4979 €
Zahraničné volania (Pásmo IV) bez rozlíšenia minúta 1,5734 €
Zahraničné volania (Mobilné volania) bez rozlíšenia minúta 0,2988 €
Volanie v sieti Slovanetu silná minúta 0,0191 €
Volanie v sieti Slovanetu slabá minúta 0,0096 €
Volanie na bezplatné čísla bez rozlíšenia minúta 0,0000 €
Volanie na zvýhodnené čísla bez rozlíšenia minúta 0,0637 €
Volanie na informačné číslo 1180 bez rozlíšenia minúta 0,4780 €
Volanie na informačné číslo 1181 bez rozlíšenia minúta 0,5975 €
Volanie na informačné číslo 12xxx bez rozlíšenia minúta 0,3385 €
Volanie na čísla asistenčných služieb bez rozlíšenia minúta 0,5975 €
Volanie na skrátené čísla bez rozlíšenia minúta 0,2191 €
Volanie na korporátne čísla silná minúta 0,0598 €
Volanie na korporátne čísla slabá minúta 0,0398 €
Volania na 0900 1xx xxx    bez rozlíšenia bez rozlíšenia  minúta 0,4300 €
Volania na 0900 2xx xxx    bez rozlíšenia bez rozlíšenia  minúta 0,6012 €
Volania na 0900 3xx xxx    bez rozlíšenia bez rozlíšenia  minúta 0,8052 €
Volania na 0900 4xx xxx    bez rozlíšenia bez rozlíšenia  minúta 1,0032 €
Volania na 0900 5xx xxx    bez rozlíšenia bez rozlíšenia  minúta 1,2072 €
Volania na 0900 6xx xxx    bez rozlíšenia bez rozlíšenia  minúta 1,5060 €
Volania na 0900 7xx xxx    bez rozlíšenia bez rozlíšenia  minúta 1,8084 €
Volania na 0900 8xx xxx    bez rozlíšenia bez rozlíšenia  minúta 2,9796 €

Cenník prenosu telefónneho čísla

Poplatok za prenesenie čísla z T-Comu (od operátora Slovak Telekom)

Typ telefónneho čísla / prenosu Cena v € (jednorazovo)
Štandardné geografické číslo pre telefónnu prípojku 11.99 €
Negeografické číslo (0800, 0850, 0900) 11.99 €
ISDN prístup (MSN čísla) 59.99 €
Telefónne číslo v sérii 59.99 €
DDI prevoľba 59.99 €

Poplatok za prenesenie čísla od operátorov BENESTRA a Dial Telecom

Typ telefónneho čísla / prenosu Cena v € (jednorazovo)
Poplatok za úspešné prenesenie telefónneho čísla 7.97 €
Poplatok za neúspešné prenesenie telefónneho čísla 3.98 €

Poznámky:

  • Ceny za prenesenie čísla neurčuje Slovanet, ale vychádzajú z podmienok, ktoré si veľkoobchodne stanovil operátor, od ktorého odchádzate, napr. T-Com.
  • Upozornenie: Operátor, od ktorého odchádzate, môže od vás vyžadovať poplatok "za dovolenie odísť". Odporúčame vám informovať sa o aktuálnych podmienkach u svojho doterajšieho operátora.
  • Tento cenník je platný od 1.1.2012.
  • V prípade neúspešného prenesenia čísla od spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (T-Com) v zmysle Obchodných podmienok na poskytovanie služby prenosteľnosti telefónnych čísel v pevných sieťach záujemcovi nezaniká povinnosť uhradiť poplatky uvedené pri jednotlivých typoch prenášaných čísel.
  • Pri akýchkoľvek ďalších otázkach nás neváhajte kontaktovať na bezplatnej infolinke 0800 608 608 alebo zaslaním otázky.