Prejsť na obsah

Nástroje

Nástroje pre efektívnejšie využívanie vašich služieb

Môj Slovanet

Portál Môj Slovanet vám poskytuje prehľad o využívaných službách a možnosť zmeny ich vybraných nastavení, hesiel, vašich kontaktných údajov, možnosť dokúpenia vybraných služieb a prehľad vašich faktúr, vrátane možnosti ich pohodlnej úhrady priamo na portáli. Váš zákaznícky kód ZID pre registráciu na portál Môj Slovanet nájdete na vašej faktúre. Prístup na portál Môj Slovanet je bezplatný.

Webmail

Služba Webmail je alternatívnym nástrojom na používanie elektronickej pošty cez webové rozhranie. Poskytuje najmä doplnkový spôsob čítania a odosielania pošty, napríklad ak dočasne nemáte dostupný váš počítač s poštovým programom. Umožňuje tiež vymazať nežiadúcu poštu priamo zo schránky na serveri bez nutnosti jej sťahovania na váš počítač.

Kontrola spotreby – Počítadlo dát

Pomocou Počítadla dát si pre vybrané internetové pripojenie od Slovanetu môžete zistiť prehľad čerpania internetu – kedy a ako dlho ste boli pripojený, prípadne objem prenesených dát za zvolené obdobie.

Náš Slovanet

Portál Náš Slovanet je určený pre zákazníkov, ktorí nie sú registrovaní na portáli Môj Slovanet (pozri vyššie na tejto stránke). Náš Slovanet umožňuje selektívne prezeranie alebo nastavovanie parametrov vybraných služieb (napríklad pre prístup do internetu, e-mail schránky a pod.) a zmeny hesiel na základe prístupového mena a hesla ku konkrétnej službe. (Poznámka: ak ste registrovaný na portáli Môj Slovanet, nemusíte používať Náš Slovanet.)

WebCare – výpis telefónnych hovorov

Služba WebCare umožňuje zákazníkom telefónnych služieb Slovanetu bezplatný prístup k prehľadom spotreby a výpisom hovorov za zvolené obdobie alebo pre zvolené pásma. Údaje obsiahnuté v prehľadoch spotreby nástroja WebCare sú informatívneho charakteru. Pre účtovanie ceny za volania sú rozhodujúce údaje zaznamenané v informačnom systéme Slovanetu o úspešne realizovaných volaniach.

Slovanet VoIP – prehľad hovorov a nastavenia VoIP telefónej služby

Stránka Slovanet VoIP umožňuje zákazníkom VoIP telefónnych služieb Slovanetu bezplatný prístup k prehľadom hovorov, hlasovej odkazovej schránke a k nastaveniam vybraných funkcií, ako napríklad presmerovanie a blokovanie hovorov. Prístup na stránku Slovanet VoIP je zriadený automaticky spolu s telefónnou službou. Stránka je z bezpečnostných dôvodov prístupná len cez internetové pripojenie (zo siete) Slovanetu.

Nástroje pre elektronickú poštu

Nástroje pre elektronickú poštu: Antispam, Antivírus, Odpovedač a informácie o používani zabezpečených protokolov pre elektronickú poštu.

Test rýchlosti internetu

Nástroj pre otestovanie rýchlosti internetového pripojenia (známy aj ako speedmeter alebo speedtest). Rýchlosť je meraná na vzorovom súbore na meracom serveri, výsledok je preto len orientačný.

Overenie prenosu telefónneho čísla

Nástroj pre overenie, či sa konkrétne telefónne alebo faxové číslo nachádza v aktuálnom zozname čísel, prenesených zo Slovanetu k inému telekomunikačnému operátorovi.