Prejsť na obsah

Ochrana osobných údajov

Súvisiaca legislatíva

Naša spoločnosť sa intenzívne venuje trvalému zabezpečovaniu ochrany spracúvaných osobných údajov a ostatných dát aj v súvislosti s účinnosťou:

  • Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – GDPR

V zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spracúvame osobné údaje čo v najmenšom objeme, ktoré nám môžu byť v zmysle uvedených zákonných noriem poskytnuté.

Data Protection Officer

V spoločnosti máme menovanú zodpovednú osobu – Data Protection Officer (DPO), na ktorú sa môže dotknutá osoba kedykoľvek obrátiť so svojimi otázkami a žiadosťami o informácie k spracúvaniu osobných údajov Slovanetom alebo s požiadavkou o realizáciu niektorého z práv dotknutých osôb v zmysle nariadenia GDPR:

Naše certifikácie a vzdelávanie zamestnancov

V súvislosti s ochranou osobných údajov a zabezpečovaním informačnej bezpečnosti máme implementovaný a certifikovaný systém riadenia informačnej bezpečnosti (SMIB) v súlade s medzinárodnou normou ISO/IEC 27001:2017. Jeho súčasťou je dokument: DOK-SMIB-001 Bezpečnostná politika a ostatné riadené – interné dokumenty, ktoré upravujú princípy týkajúce sa zabezpečovania ochrany osobných údajov. Ďalším certifikovaným manažérskym systémom je systém riadenia IT služieb (ITSMS) v súlade s medzinárodnou normou ISO/IEC 20000-1:2018. Ďalšie pravidlá ochrany osobných údajov sú súčasťou aktualizovaného bezpečnostného projektu.
V decembri 2020 sme úspešne certifikovali Systém riadenia ochrany osobných údajov v cloudoch podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 27018:2019.

Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely

Zákazníkom alebo záujemcom umožňujeme na niektorých našich webových stránkach vyjadriť súhlas alebo nesúhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely. Potrebný je najmä pre zasielanie niektorých typov obchodných informácií a ponúk. Tu je plné znenie súhlasu, na ktoré sa tieto stránky alebo formuláre odvolávajú..

Zásady používania súborov cookie na stránkach www.slovanet.net

Ďalšie informácie, dokumenty a odkazy