Prejsť na obsah

Faktúry a platby

 • Faktúry a platby
 • Faktúra a stav účtu
 • Elektronická faktúra
 • Možnosti úhrady
 • QR kód
 • Tipy pre doručovanie emailom
 • Inkaso
 • Platobná brána

Faktúra a stav účtu

Slovanet vystavuje a doručuje faktúry v období medzi 10. až 15. dňom v mesiaci a štandardná doba splatnosti je 14 dní. S faktúrou dostávate aj prílohu s názvom Informácia o stave účtu. Pozrite si vzory a vysvetlenie v sekcii Faktúry a Stav účtu.

Faktúru môžete dostávať v elektronickej podobe (PDF súbor zaslaný emailom), prípadne v papierovej podobe alebo oboma spôsobmi súčasne. Preferujte, prosím, elektronické doručovanie, ktoré je šetrné k životnému prostrediu, nespôsobuje zbytočné produkčné a poštové náklady a umožňuje komfortné úhrady a evidenciu. Viac informácií nájdete v sekcii Elektronická faktúra.

Ak máte vytvorený bezplatný účet na zákazníkom portáli Môj Slovanet alebo Môj RadioLAN, aj tam máte k dispozícii faktúry, ich archív a možnosť úhrady.

Možnosti úhrady

Slovanet umožňuje uhrádzať faktúry viacerými spôsobmi. V prípade elektronických faktúr je k dispozícii nová platobná brána, ktorá umožňuje komfortné a rýchle úhrady kartou, mobilnou bankovou aplikáciou alebo cez internetbanking. Ďalšou odporúčanou možnosťou úhrady je inkaso s automatickou, spoľahlivou a včasnou bankovou úhradou. Ďalšie bezhotovostné možnosti sú trvalý príkaz alebo bežný prevodný príkaz z bankového účtu. Slovanet navyše umožňuje prijímať úhrady na účty vo viacerých bankách. Faktúry obsahujú aj QR kód pre rýchlu platbu mobilnou bankovou aplikáciou. Alternatívne je možná aj úhrada kartou alebo v hotovosti na niektorých pobočkách (táto môže byť spojená s manipulačným poplatkom navyše), resp. platba poštovou poukážkou, ktorú takisto neodporúčame. Prečítajte si podrobnosti v časti Možnosti úhrady.

Tipy pre spoľahlivé prijímanie elektronických faktúr e-mailom

Mnohé dnešné poštové služby dnes automaticky presúvajú e-maily s faktúrami do priečinkov typu Automatické, Reklamy, Spam a podobných. Venujte, preto pozornosť kontrole a nastaveniu svojho poštového programu/systému tak, aby ste ich neprehliadli.

Faktúra a stav účtu

Nenašli ste e-mail s poslednou faktúrou? Zrejme vám doručená bola, len ju vaša poštová služba zaradila mimo hlavnej pošty.

Spolu faktúrou (prípadne tzv. dobropisom) dostávate aj Informáciu o stave účtu s prehľadom vystavených faktúr alebo dobropisov a prijatých úhrad za posledné obdobie. Na jej konci nájdete výšku vášho aktuálneho preplatku alebo sumu k úhrade ku dňu vystavenia.

Aby vás pri čítaní faktúry a stavu účtu nič neprekvapilo a všetkému ste rozumeli, prečítajte si nasledujúce podrobnejšie vysvetlenie položiek na faktúre.

Vzor Faktúry a Stavu účtu (v papierovej aj v elektronickej podobe)

 1. Odberateľ: Účastník, s ktorým je uzatvorená zmluva.
 2. Adresa: Adresa, na ktorú sa faktúra posiela.
 3. Variabilný symbol: Identifikačný údaj pri úhrade faktúry bankovým prevodom.
 4. Bankové spojenie: Zoznam bánk a čísla účtov, ktoré slúžia na úhradu platieb za využívané služby: Tatra banka, Slovenská sporiteľňa alebo VÚB.
 5. Číslo dokladu: Číslo faktúry.
 6. Dátum dodania: Dátum zdaniteľného plnenia.
 7. Dátum vyhotovenia: Dátum vystavenia faktúry.
 8. Dátum splatnosti: Dátum, do ktorého má byť platba pripísaná v prospech účtu spoločnosti Slovanet.
 9. Spôsob úhrady: Spôsob, ktorým uhrádzate faktúry. Odporúčame uhrádzať faktúry inkasom.
 10. Názov služby: Názov služby a obdobie, v ktorom ste službu využívali.
 11. Základ dane: Hodnota, z ktorej je počítaná daň.
 12. Spolu na úhradu: Celková fakturovaná suma pre túto faktúru ku koncu daného zúčtovacieho obdobia v € s DPH.
 13. moj.slovanet.sk: Na tejto stránke si môžete prezrieť, prípadne aj pohodlne uhradiť svoje faktúry. Prostredníctvom vášho zákazníckeho kódu ZID sa môžete na portáli Môj Slovanet zaregistrovať.
 14. Užitočné kontakty.
 15. QR kód pre urýchlenie úhrady prevodným alebo trvalým príkazom cez mobilnú aplikáciu.

Chcete vyšší komfort a pritom šetriť životné prostredie?
Prejdite na elektronickú faktúru.

Stav účtu

 1. Odberateľ: účastník, s ktorým je uzatvorená zmluva
 2. Adresa: adresa, na ktorú sa posiela faktúra
 3. Variabilný symbol: identifikačný údaj pri úhrade faktúry bankovým prevodom a tiež pre ktorý variabilný symbol sa vzťahuje stav účtu
 4. Bankové spojenie: zoznam bánk a čísla účtov, ktoré slúžia na úhradu platieb za využívané služby: Tatra Banka, Slovenská Sporiteľňa alebo VÚB
 5. Predchádzajúci stav účtu: Váš stav účtu za predchádzajúce fakturačné obdobie (k danému dátumu). Mínusový znak znamená, že ste mali nedoplatok.
 6. Realizované platby: Vaše platby, ktoré Slovanet eviduje za konkrétne obdobie uvedené na stave účtu
 7. Suma vystavených dokladov: suma faktúry (príp. faktúr), ktoré Vám boli vystavené v uvedenom dátume
 8. Váš stav účtu k dátumu XX.XX.: Váš aktuálny stav účtu
 9. Celková suma k úhrade: konečná suma, ktorú je potrebné uhradiť ku dňu xx.xx
 10. moj.slovanet.sk: Na tejto stránke si môžete prezrieť, prípadne aj pohodlne uhradiť svoje faktúry. Prostredníctvom vášho zákazníckeho kódu ZID sa môžete na portáli Môj Slovanet zaregistrovať.
 11. Užitočné kontakty.

Výhody elektronickej faktúry:

 • vyšší komfort, nie je potrebné archivovať papierové formy faktúr
 • šetrenie papiera a tým aj ochrana životného prostredia
 • jednoduchý prístup, archivácia a vyhľadávanie
 • plne nahrádza tlačenú faktúru

Ako budem dostávať elektronickú faktúru

Predovšetkým nám uveďte svoju e-mail adresu – platnú, spoľahlivú a ktorú si pravidelne čítate a udržiavate. Podľa sekcie Tipy pre doručovanie emailom si svoj poštový program/službu skontrolujte a nastavte tak, aby ste faktúry zaručenie dostávali do bežnej pošty. Faktúry zasielame z adresy faktury@slovanet.net.

TIP: Vaše faktúry si môžete skontrolovať, prezerať alebo uhradiť aj na bezplatnom zákazníckom portáli Môj Slovanet alebo Môj RadioLAN. Ak v ňom ešte nemáte účet, vytvorte si ho. Poznámka pre zákazníkov bývalej spoločnosti RadioLAN: ak už máte vytvorený účet v zákazníckej zóne Môj RadioLAN, nemá zmysel si aktivovať aj Môj Slovanet, pretože nebudete mať archív starších faktúr a nezískate viac možností. Navyše oba systémy plánujeme v budúcnosti spojiť.

Tipy pre spoľahlivé prijímanie elektronických faktúr e-mailom

Mnohé dnešné poštové služby dnes automaticky presúvajú e-maily s faktúrami do priečinkov Automatické, Reklamy, Spam a podobných. Venujte, preto pozornosť kontrole a nastaveniu svojho poštového programu/systému tak, aby ste ich neprehliadli.

Ako elektronická faktúra vyzerá?

Elektronickú faktúru zasielame emailom (náhľad nájdete nižšie na tejto stránke), ktorý obsahuje všetky potrebné informácie pre úhradu a je možné ju vybaviť rýchlo cez platobnú bránu. Samotná faktúra je prílohou emailu vo formáte PDF a ďalšou prílohou môže byť ďalší dokument Informácia o stave účtu alebo ďalšie faktúry. Email je z bezpečnostných dôvodov elektronicky podpísaný certifikátom, vydaným certifikačnou autoritou Disig a rovnako sú elektronicky podpísané aj jednotlivé PDF dokumenty. V sekcii Faktúra a stav účtu si môžete pozrieť vzhľad a vysvetlenie.

Prezeranie alebo tlač elektronickej faktúry

Pre prezeranie, prípadne tlač PDF súborov, čiže aj elektronických faktúr, postačuje mať v počítači nainštalovaný bezplatný prehliadač Adobe Acrobar Reader. Elektronické faktúry obsahujú elektronický podpis, ktorý môže spôsobovať problém v starších verziách tohto prehliadača. Odporúčame vám bezplatne si nainštalovať jeho najnovšiu verziu, najlepšie priamo zo stránky www.adobe.com/reader. Tento program alebo jeho alternatívy existujú aj pre mobilné zariadenia.

Vaše faktúry nájdete aj na zákazníckom portáli Môj Slovanet resp. Môj RadioLAN (pre pôvodných zákazníkov spoločnosti RadioLAN).

Ako sa dá elektronická faktúra aktivovať?

Aktiváciou elektronickej faktúry sa ruší zasielanie faktúr v tlačenej podobe. Zmenu spôsobu fakturácie môžete vykonať priamo cez zákaznícky portál Môj Slovanet v detailoch jednotlivých služieb. O zmenu na elektronickú faktúru môžete taktiež požiadať:

V požiadavke uveďte vaše meno a priezvisko (prípadne názov firmy), variabilný symbol z poslednej faktúry a e-mailovú adresu, kam chcete elektronickú faktúru dostávať.

Náhľad emailu s elektronickou faktúrou

Možnosti úhrady

Slovanet umožňuje uhrádzať faktúry viacerými spôsobmi. V prípade elektronických faktúr je k dispozícii nová platobná brána, ktorá umožňuje komfortné a rýchle úhrady kartou, mobilnou bankovou aplikáciou alebo cez internetbanking. Ďalšou odporúčanou možnosťou úhrady je inkaso s automatickou, spoľahlivou a včasnou bankovou úhradou. Ďalšie bezhotovostné možnosti sú trvalý príkaz alebo bežný prevodný príkaz z bankového účtu. Slovanet navyše umožňuje prijímať úhrady na účty vo viacerých bankách.

Faktúry obsahujú aj QR kód pre rýchlu platbu mobilnou bankovou aplikáciou. Vaše faktúry môžete uhradiť jednoducho aj cez zákaznícky portál Môj Slovanet alebo Môj RadioLAN. Alternatívne je možná aj úhrada kartou alebo v hotovosti na niektorých pobočkách (táto môže byť spojená s manipulačným poplatkom navyše), resp. platba poštovou poukážkou, ktorú takisto neodporúčame.

Platobná brána

V prípade elektronických faktúr je k dispozícii nová platobná brána, ktorá umožňuje komfortné a rýchle úhrady kartou, mobilnou bankovou aplikáciou alebo cez internetbanking, cez Google Pay, Apple Pay, VIAMO a ďalšie možnosti.

Inkaso – vždy presne, včas a bez starostí

Platbou inkasom dokážete uhradiť vaše faktúry bezstarostne, spoľahlivo a efektívne. Postará sa vám o automatické uhrádzanie faktúr v presnej výške a včas bez potreby sledovania termínov a pravidelného zadávania platieb, či čakania v rade na pošte alebo v banke. Vybavenie inkasa je rýchle a jednorazové, pričom vás dlhodobo zbaví starostí, preto vám ho aj odporúčame si aktivovať.

Trvalý príkaz

Úhrada faktúr trvalým príkazom je pohodlná a bezstarostná. Po jej zadaní prebieha platba automaticky a načas, takže nehrozia poplatky za prípadné omeškanie platby. Je však vhodná iba pri službách s pravidelným a nemenným poplatkom, pri ktorých nie je doúčtovaná cena za prevolané minúty alebo prenesené dáta, či iné príležitostné položky. Pri faktúrach za služby s premenlivou cenou využite inkaso.

Prevodný príkaz

Faktúry možno uhrádzať zadaním bežného prevodného príkazu buď osobne v banke, alebo cez internet banking. Nevýhodou je nutnosť sledovania termínov splatnosti, vypisovania údajov a pravidelného zadávania platby ku každej faktúre.

Úhrada cez portál Môj Slovanet

Vaše faktúry môžete uhradiť jednoducho aj cez zákaznícky portál Môj Slovanet. V sekcii Faktúry a platby máte na výber platobné brány vybraných bánk ako aj platbu platobnými kartami. Po vybraní preferovaného spôsobu úhrady sa riaďte pokynmi banky (poskytovateľa platobných služieb), ktoré vás prevedú celým procesom úhrady. Podobne je možná úhrada aj cez portál Môj RadioLAN pre zákazníkov z bývalej spoločnosti RadioLAN.

Poštová poukážka

Za služby možno platiť aj v hotovosti na pošte prostredníctvom poštovej poukážky typu R, alebo na požiadanie môžeme k faktúre prikladať predvyplnenú poukážku, avšak tento spôsob úhrady je časovo aj finančne náročnejší ako ostatné, preto vám odporúčame využívať niektorú z vyššie uvedených bezhotovostných platieb.

Bankové spojenie

 • TB – SK44 1100 0000 0026 2519 1125
 • SLSP – SK67 0900 0000 0001 7569 4606
 • VÚB – SK72 0200 0000 0015 6097 4158

Máte otázky?

Obráťte sa na oddelenie fakturácie:

 • platby@slovanet.net
 • tel.: 02 / 208 28 208 voľba č. 5 (v pracovných dňoch v čase od 08:00 do 16:00)
 • fax: 02 / 208 28 622

Úhrada použitím QR kódu na faktúre – PAY by square

Ako pomôcku pre úhrady môžete použiť aj QR kód, ktorý sa nachádza na automaticky zasielaných elektronických aj papierových faktúrach.

QR kód obsahuje všetky údaje potrebné na vytvorenie platobného príkazu (IBAN, variabilný symbol, sumu, meno prijímateľa a pod.).  Umožňuje tak rýchle a presné zaplatenie faktúry bez nutnosti prepisovania alebo postupného kopírovania údajov. Použiť ho môžete napríklad pri platbe mobilnou bankovou aplikáciou, prípadne pri platbe na pošte.

Slovanet využíva QR kód platformy „PAY by square“ prijatej Slovenskou bankovou asociáciou, ktorý je kompatibilný aj so štandardom SEPA.

TIP: Pred úhradou QR kódom si skontrolujte Stav účtu

Ešte pred platbou použitím QR kódu vám odporúčame skontrolovať, či je zhodná výška vašej faktúry so sumou k úhrade uvedenou v priloženej Informácii o stave účtu.

Suma k úhrade v QR kóde je totiž prevzatá z faktúry. Ak však máte v Informácii o stave účtu uvedenú inú sumu k úhrade (napríklad z dôvodu predchádzajúceho preplatku alebo nedoplatku), po načítaní QR kódu z faktúry v mobilnej aplikácii zmeňte ešte sumu k úhrade (podľa Stavu účtu) a až následne dokončite platbu, aby boli vaše záväzky vyrovnané s nulovým zostatkom. Ďakujeme.

Použitie QR kódu v bankovej mobilnej aplikácii

 1. Zobrazte si faktúru s QR kódom na obrazovke počítača (alebo displeji iného smartfónu) a v prípade potreby obraz zväčšite tak, aby vygenerovaný kód mal aspoň 5 cm; prípadne si prichystajte vytlačenú faktúru.
 2. Prihláste sa na svojom smartfóne do mobilnej aplikácie svojej banky, prejdite do sekcie určenej pre platby, vyhľadajte v nej možnosť Skener, Naskenovať alebo podobnú alternatívu a zvoľte ju. Spustí sa vám fotoaparát smartfónu.
 3. Fotoaparát smartfónu nasmerujte kolmo na QR kód zo vzdialenosti asi 10-30 cm a podľa potreby ho napasujte do pomocnej značky na displeji smartfónu, pokým aplikácia nenačíta údaje.
 4. Aspoň orientačne skontrolujte správnosť načítaných údajov a ak potrebujete niektorý údaj zmeniť, urobte tak.
 5. Potvrďte platbu.

Poznámka: Načítanie QR kódu bankovou aplikáciou si môžete vyskúšať aj na ukážkovej vzorke QR kódu na tejto stránke, ale pozor, toto je to len fiktívny kód na vyskúšanie funkčnosti načítania a platbu samozrejme nepotvrďte. Na úhradu svojej faktúry použite výlučne QR kód uvedený na nej.

TIP: Ako načítať QR kód bez použitia počítača (2 možnosti): 
(a) Ak vaša banková aplikácia umožňuje načítať obrázok z galérie (ako alternatívu namiesto zoskenovania fotoaparátom), stačí ak si QR kód zobrazíte na displeji smartfónu (tak aby bol v strede displeja a dostatočne veľký) a urobte snímku displeja. V bankovej appke pri QR platbe potom namiesto odfotenia načítajte uložený obrázok z galérie.


(b) Požiadajte niekoho, aby svojim smartfónom odfotil QR kód zobrazený na displeji vášho smartfónu a potom na vašom smartfóne urobte QR platbu tak, že kód (zobrazenú fotografiu) nasnímate z jeho smartfónu. Kód neobsahuje osobné údaje, takže takouto operáciou nevzniká riziko zneužitia, v každom prípade fotografiu kódu môže váš známy následne vymazať.

Použitie QR kódu pri platbe na pošte

QR kód môžete použiť aj pre urýchlenie platby na pošte. Pri tomto spôsobe platby vám však môže pošta účtovať špeciálny poplatok podľa jej sadzobníka.

( Prechod na stránku Faktúry a platb)

Skontrolujte a nastavte si svoj poštový program/službu

Prečo je to dôležité? – Aby sa vám „nestrácali“ faktúry, a to nielen od Slovanetu.

Mnohé súčasné e-mailové programy alebo služby, ako napríklad Gmail, používajú ochranu príjemcov pred nevyžiadanou poštou alebo automatické triedenie správ podľa odhadovaného typu do špeciálnych priečinkov.

Na jednej strane je to užitočné – zabezpečuje to menej „balastu“ pri čítaní dôležitej a osobnej pošty, na druhej strane sa tak môže stať, že prehliadnete aj e-maily s faktúrami od Slovanetu, či iných odosielateľov, pretože ich automaticky zaradí do podpriečinkov typu Automatické správy alebo Reklamy, či ich dokonca presunie do priečinka Spam a po mesiaci vám správu vymaže.

Skontrolujte si preto aj tieto priečinky a ak v nich nájdete správy, ktoré potrebujete dostávať – napríklad faktúry od Slovanetu – nastavte si svoju poštovú službu tak, aby vám dané správy doručovalo do hlavnej pošty.

Nastavenie závisí od konkrétneho e-mailového programu alebo služby. V mnohých prípadoch je možné – a aj vhodné – pre spoľahlivé doručovanie urobiť aj viacero opatrení súčasne. V službe Gmail sú to najmä tieto:

 • Otvorte si Gmail v počítači (nie v mobile) a vyhľadajte si e-maily s faktúrami od Slovanetu – do horného vyhľadávacieho poľa napíšte: Faktura Slovanet
 • Ak nájdete správy s faktúrami od Slovanetu v inom priečinku ako v „Doručená pošta / Hlavné“, presuňte ich, napríklad, z priečinka Automatické do priečinka Hlavné. Gmail sa vás okrem toho spýta, či má aj budúce správy od tohto odosielateľa ukladať do Hlavných. Potvrďte ÁNO.
 • Ak ste správu dokonca našli v Spame, je potrebné ju označiť „Toto nie je Spam“
 • Pridajte si adresy oznamy@slovanet.net a faktury@slovanet.net medzi svoje kontakty.
 • Označte správu s faktúrou ako dôležitú (kliknite na príslušnú šípku vedľa mena odosielateľa alebo názvu správy tak, aby bola žltá)
 • Označte správu s faktúrou hviezdičkou (kliknite na hviezdičku vedľa mena odosielateľa alebo názvu správy tak, aby bola žltá) a zároveň v Nastaveniach (ikonka ozubeného kolieska vpravo hore) zvoľte „Konfigurovať priečinok Doručenej pošty“ a v ňom zvoľte „Zahrnúť správy s hviezdičkou medzi Hlavné“
 • Ak máte v priečinku Doručenej pošty aktivované automatické podpriečinky (ako napríklad Sociálne siete, Reklamy, Automatické a pod.) a toto triedenie pošty vám nevyhovuje, zvážte ich vypnutie, najmä ak nedostávate veľa správ.
 • (pokročilejšie) V podrobných nastaveniach (ikonka ozubeného kolieska vpravo hore a následne Nastavenia) vyhľadajte záložku „Filtre a blokované adresy“ a pridajte si tam filtre s nastavením, že správy z adries oznamy@slovanet.net a faktury@slovanet.net má Gmail ukladať medzi Hlavné.

V prípade záujmu alebo nejasnosti si, prosím, nájdite ďalšie podrobnosti v návodoch ku službe Gmail.

Ak používate inú e-mailovú službu, riaďte sa návodmi priamo od jej prevádzkovateľa. Tieto nastavenia môže vykonať iba vlastník schránky. Naša spoločnosť dané nastavenia ovplyvniť nedokáže.

Pre istotu ešte dopĺňame, že pre doručovanie faktúr, ale aj akýchkoľvek iných e-mailov musí byť vo vašej schránke dostatok voľného miesta, dbajte teda na to, aby ste schránku nemali (takmer) plnú.

Ďalšie odporúčania pre spoľahlivé úhrady faktúr

Nestrácajte čas so striehnutím na doručenie faktúry, či pravidelným uhrádzaním. Používajte automatické platby inkasom či trvalým príkazom. Všetky informácie nájdete v sekcii Možnosti úhrady. Vyvarujete sa tak zabudnutiu uhradiť faktúry včas a tým aj nepríjemnostiam s varovaniami, či upomienkami.

Inkaso – vždy presne, včas a bez starostí

Platba inkasom je pre vás najpohodlnejším, spoľahlivým a výhodným spôsobom úhrady. Postará sa o automatické uhrádzanie faktúr v presnej výške a včas, netreba sledovať termíny, ani čakať v rade na pošte alebo v banke, či sa starať o pravidelné zadávanie platby. Vybavenie inkasa je jednorazové a stojí za to, preto vám ho aj odporúčame.

Odporúčaný postup pre aktiváciu inkasa:

 • Poskytnite Slovanetu súhlas na inkaso (tzv. SEPA mandát) – či už osobne v ktorejkoľvek pobočke Slovanete, prípadne sa môžete obrátiť na fakturačné oddelenie e-mailom na platby@slovanet.net alebo telefonicky na č. 02 / 208 28 208, voľba č. 5. Súhlas na inkaso (mandát) môže zriadiť a podpísať iba majiteľ bankového účtu, z ktorého budú úhrady faktúr realizované. Dôležité údaje v Súhlase (mandáte) sú číslo mandátu (UMR) a identifikátor Slovanetu (CID) SK80ZZZ70000000379 (je uvedený aj na faktúre).
 • Inkaso aktivujte vo svojej banke: mandát na inkaso podpíšte a na základe neho si aktivujte inkaso vo svojej banke podľa jej inštrukcií (niektoré banky môžu mať v postupe mierne odlišnosti).
 • Kontaktujte Slovanet, oznámte nám inkasný limit (maximálna suma) a dátum odkedy je inkaso v banke povolené, najlepšie e-mailom na platby@slovanet.net alebo telefonicky na č. 02 / 208 28 208 voľba č. 5.
 • Inkaso je týmto aktivované (platné) od 1. dňa nasledujúceho mesiaca. Informáciu o úhrade formou inkasa budete mať uvedenú aj na faktúrach. Úhrady faktúr budú následne realizované automaticky inkasom z účtu pred dňom splatnosti a v sume uvedenej na faktúre. Úhradu si následne môžete skontrolovať vo vašom bankovom výpise.

Ďalšie dôležité informácie k platbe inkasom:

 • Ak nebude v deň splatnosti inkasa na vašom účte dostatok finančných prostriedkov alebo nebude nastavený postačujúci inkasný limit (maximálna suma), platba inkasom nebude zrealizovaná a vašou povinnosťou je uhradiť faktúru iným spôsobom (opakované inkaso nie je možné).
 • Ak neskôr uskutočníte (zrealizujete) zmeny na povolenom inkase vo Vašej banke (napr. zavediete alebo zmeníte inkasný limit), oznámte nám čo ste zmenili, aby platby inkasom mohli priebiehať bezproblémovo.
 • Dokladom o zaplatení faktúry je váš výpis z účtu. Ak je inkasná platba odmietnutá zo strany banky, nie ste zbavená/ý povinnosti uhradiť faktúru Slovanetu.

(ostatné možnosti úhrad)

Platobná brána

Pre komfortné a rýchle platby za faktúry je Vám od augusta 2023 k dispozícii nová platobná brána.

Umožní Vám jednoduché a rýchle vybavenie úhrady viacerými najpoužívanejšími spôsobmi a bez nutnosti zadávania a kontroly platobných údajov ako IBAN alebo variabilný symbol. Všetky potrebné údaje sa pri platbe prenesú automaticky.

Internetová adresa (URL) brány je platby.slovanet.sk, dostupná je však len len pri jej návšteve cez odkaz na konkrétnu platbu z nového emailu s faktúrou

Platby podporované novou bránou 

Platobná brána aktuálne podporuje platbu cez Google Pay, Apple Pay, platbu kartou VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro, platbu cez internetbankingy TatraPay, ePlatby VÚB, SporoPay, UniPlatba, internetbanking Poštovej banky a platbu VIAMO, vrátane ich použitia cez mobilné aplikácie (internetbanking). Použitie brány je ešte rýchlejšie ako doterajší QR kód.

Bezpečné spracovanie a evidenciu úhrad technicky zabezpečuje spoľahlivý a dôveryhodný platobný systém 24pay a použitím brány Vám nevzniká žiaden poplatok navyše. Po uskutočnení platby sa Vám pre uistenie navyše zobrazí potvrdenie o zaznamenaní platby. 

Náhľad platobnej brány

Platobná brána