Prejsť na obsah

Inkaso – vždy presne, včas a bez starostí

Platba inkasom je pre vás najpohodlnejším, spoľahlivým a výhodným spôsobom úhrady. Postará sa o automatické uhrádzanie faktúr v presnej výške a včas, netreba sledovať termíny, ani čakať v rade na pošte alebo v banke, či sa starať o pravidelné zadávanie platby. Vybavenie inkasa je jednorazové a stojí za to, preto vám ho aj odporúčame.

Odporúčaný postup pre aktiváciu inkasa:

  • Poskytnite Slovanetu súhlas na inkaso (tzv. SEPA mandát) – či už osobne v ktorejkoľvek pobočke Slovanete, prípadne sa môžete obrátiť na fakturačné oddelenie e-mailom na platby@slovanet.net alebo telefonicky na č. 02 / 208 28 208, voľba č. 5. Súhlas na inkaso (mandát) môže zriadiť a podpísať iba majiteľ bankového účtu, z ktorého budú úhrady faktúr realizované. Dôležité údaje v Súhlase (mandáte) sú číslo mandátu (UMR) a identifikátor Slovanetu (CID) SK80ZZZ70000000379 (je uvedený aj na faktúre).
  • Inkaso aktivujte vo svojej banke: mandát na inkaso podpíšte a na základe neho si aktivujte inkaso vo svojej banke podľa jej inštrukcií (niektoré banky môžu mať v postupe mierne odlišnosti).
  • Kontaktujte Slovanet, oznámte nám inkasný limit (maximálna suma) a dátum odkedy je inkaso v banke povolené, najlepšie e-mailom na platby@slovanet.net alebo telefonicky na č. 02 / 208 28 208 voľba č. 5.
  • Inkaso je týmto aktivované (platné) od 1. dňa nasledujúceho mesiaca. Informáciu o úhrade formou inkasa budete mať uvedenú aj na faktúrach. Úhrady faktúr budú následne realizované automaticky inkasom z účtu pred dňom splatnosti a v sume uvedenej na faktúre. Úhradu si následne môžete skontrolovať vo vašom bankovom výpise.

Ďalšie dôležité informácie k platbe inkasom:

  • Ak nebude v deň splatnosti inkasa na vašom účte dostatok finančných prostriedkov alebo nebude nastavený postačujúci inkasný limit (maximálna suma), platba inkasom nebude zrealizovaná a vašou povinnosťou je uhradiť faktúru iným spôsobom (opakované inkaso nie je možné).
  • Ak neskôr uskutočníte (zrealizujete) zmeny na povolenom inkase vo Vašej banke (napr. zavediete alebo zmeníte inkasný limit), oznámte nám čo ste zmenili, aby platby inkasom mohli prebiehať bezproblémovo.
  • Dokladom o zaplatení faktúry je váš výpis z účtu. Ak je inkasná platba odmietnutá zo strany banky, nie ste zbavená/ý povinnosti uhradiť faktúru Slovanetu.

(ostatné možnosti úhrad)