Prejsť na obsah

Elektronická fakturácia

V záujme zvyšovania kvality služieb našim zákazníkom a s ohľadom na ochranu životného prostredia ponúkame pre svojich zákazníkov možnosť aktivovať si zasielanie faktúr v elektronickej podobe na zvolenú e-mailovú adresu.

Elektronická faktúra je identická s faktúrou v papierovej podobe, plnohodnotne ju nahrádza, je platným daňovým dokladom a umožňuje pohodlný prístup cez e-mail.

Elektronická faktúra je:

  • ekologická – prispieva k ochrane životného prostredia
  • pohodlná – k dispozícii je hneď po odoslaní
  • prehľadná – prehľadná archivácia vo formáte .pdf
  • ekonomická – šetrí čas a peniaze

Kampaň – elektronická fakturácia

V dňoch od 15.04.2024 do 22.04.2024 prebieha kampaň pre vybraných zákazníkov, ktorým bude zaslaná SMS na kontaktné telefónne číslo. Zákazník má možnosť vyplniť formulár prostredníctvom SMS, na základe ktorého mu bude na uvedený e-mail doručený overovací link. Po potvrdení zmeny zákazníkom, upravíme zasielanie faktúr v našich systémoch.

V prípade zmeny fakturácie prostredníctvom formulára v SMS, zákazník získa v najbližšej fakturácií jednorazovú zľavu z paušálu.

Máte otázky?

Kontaktujte nás telefonicky na čísle 02/208 28 208 alebo e-mailom na sluzbyzakaznikom@slovanet.net.

Váš Slovanet