Elektronický podpis

S významom komunikácie prostredníctvom elektronických médií priamo narastá význam elektronického podpisu. Zaručený elektronický podpis je jednou z kľúčových podmienok rozvoja elektronického obchodu a elektronickej výmeny dokumentov so štátnou správou.

 

Zaručený elektronický podpis sa dá využiť na stále väčšom množstve úradov, napríklad na súdoch, Katastri nehnuteľností SR, Daňovom úrade SR, Obchodnom registri SR alebo Colnej správe.

 

Pre vydanie prostriedkov na zaručený elektronický podpis je potrebná osobná návšteva tzv. Registračnej autority na nižšieuvedených pobočkách Slovanetu. Žiadateľ sa musí preukázať dvoma dokladmi totožnosti. V prípade, že že v kvalifikovanom certifikáte má byť uvedený názov organizácie, je potrebný výpis z obchodného registra, živnostenského registra prípadne iného príslušného registra.

 

Termín stretnutia je potrebné dohodnúť vopred s pracovníkom príslušnej Registračnej autority!

 

V prípade, že osoba, na ktorú má byť vydaný kvalifikovaný certifikát nemôže prísť na pobočku osobne, môže na účel žiadania o vydanie kvalifikovaného certifikátu, podpisu potrebnej dokumentácie a prevzatia kvalifikovaného certifikátu a bezpečného zariadenia splnomocniť inú osobu. Plná moc na zastupovanie na pobočke Registračnej autority musí byť overená notárom!

Cenník

Typ certifikátu Platnosť certifikátu
na 1 rok na 2 roky
Certifikát pre elektronický podpis 24,00 € 41,00 €
Kvalifikovaný certifikát pre ZEP 33,00 € 57,00 €
Siemens Pack Shell (SIM formát)
68,00 €
Čipová karta siemens HiPath SIcurity
Licencia Siemens CardOS API
Čítačka Gemalto USB token Shell
Typ aplikácie Cena aplikácie
Aplikácia QSign - licencia Professional 70,80 €
Aplikácia QSign - licencia Professional Renewal 58,80 €
Aplikácia QSign - licencia Premium 106,80 €
Aplikácia QSign - licencia Premium Renewal 82,80 €