Cenníky telefonovania

 

 

Ceny paušálov pre volacií program Telefón

Paušál pre volací program Telefón   
Spôsob využívania programu Mesačný poplatok s DPH
Využívanie programu s pripojením do siete Slovanet 3,00 €
Využívanie programu s pripojením do siete iného podniku 10,00 €
Pravidelné mesačné poplatky pre doplnkové programy Telefón + Telefón 100 a Telefón + Telefón 250  
Spôsob využívania programu Mesačný poplatok s DPH
Telefón 100 3,00 €
Telefón 250 8,00 €
Zriadenie služby pre volací program Telefón  
Popis spôsobu zriadenia služby Jednorazový poplatok s DPH
Zriadenie služby pre program s pripojením do siete Slovanetu Neúčtuje sa
Zriadenie služby pre program s pripojením do siete iného podniku 7,97 €

Ceny volaní pre volací program Telefón

Typ volania Tarifikácia Jednotka Cena s DPH
Národné volania (Slovensko) - silná prevádzka 1+1 minúta 0,0441 €
Národné volania (Slovensko) - slabá prevádzka 1+1 minúta 0,0305 €
Mobilné volania (Slovensko) - silná prevádzka 1+1 minúta 0,1625 €
Mobilné volania (Slovensko) - slabá prevádzka 1+1 minúta 0,1525 €
Zahraničné volania (Pásmo O) - bez rozlíšenia prevádzky 1+1 minúta 0,0757 €
Zahraničné volania (Pásmo I) - bez rozlíšenia prevádzky 1+1 minúta 0,0836 €
Zahraničné volania (Pásmo II) - bez rozlíšenia prevádzky 1+1 minúta 0,2310 €
Zahraničné volania (Pásmo III) - bez rozlíšenia prevádzky 1+1 minúta 0,4979 €
Zahraničné volania (Pásmo IV) - bez rozlíšenia prevádzky 1+1 minúta 1,5734 €
Zahraničné volania (Mobilné volania) - bez rozlíšenia prevádzky 1+1 minúta 0,2280 €
Volanie v sieti Slovanetu - bez rozlíšenia prevádzky 1+1 minúta 0,0000 €
Národné volania (Slovensko) na negeografické čísla operátorov (VoIP) - bez rozlíšenia prevádzky 1+1 minúta 0,0598 €
Volanie na bezplatné čísla - bez rozlíšenia prevádzky 1+1 minúta 0,0000 €
Volanie na zvýhodnené čísla - bez rozlíšenia prevádzky 1+1 minúta 0,0637 €
Volanie na informačné číslo 1180 - bez rozlíšenia prevádzky 1+1 minúta 0,5975 €
Volanie na informačné číslo 1181 - bez rozlíšenia prevádzky 1+1 minúta 0,5975 €
Volanie na informačné číslo 12xxx - bez rozlíšenia prevádzky 1+1 minúta 0,5975 €
Volanie na čísla asistenčných služieb - bez rozlíšenia prevádzky 1+1 minúta 0,5975 €
Volanie na skrátené čísla - bez rozlíšenia prevádzky 1+1 minúta 0,2191 €
Volanie na korporátne čísla - bez rozlíšenia prevádzky 1+1 minúta 0,0598 €
Volania na 0900 1xx xxx - bez rozlíšenia prevádzky 60+60 minúta 0,4300 €
Volania na 0900 2xx xxx - bez rozlíšenia prevádzky 60+60 minúta 0,6012 €
Volania na 0900 3xx xxx - bez rozlíšenia prevádzky 60+60 minúta 0,8052 €
Volania na 0900 4xx xxx - bez rozlíšenia prevádzky 60+60 minúta 1,0032 €
Volania na 0900 5xx xxx - bez rozlíšenia prevádzky 60+60 minúta 1,2072 €
Volania na 0900 6xx xxx - bez rozlíšenia prevádzky 60+60 minúta 1,5060 €
Volania na 0900 7xx xxx - bez rozlíšenia prevádzky 60+60 minúta 1,8084 €
Volania na 0900 8xx xxx - bez rozlíšenia prevádzky 60+60 minúta 2,9796 €

Ceny zvýhodnených volaní pre volací program TelefónSK

Typ volania Tarifikácia Jednotka Cena s DPH
Národné volania (Slovensko) - silná prevádzka 1+1 minúta 0,0299 €
Národné volania (Slovensko) - slabá prevádzka 1+1 minúta 0,0299 €
Mobilné volania (Slovensko) - silná prevádzka 1+1 minúta 0,1050 €
Mobilné volania (Slovensko) - slabá prevádzka 1+1 minúta 0,1050 €

Ceny zvýhodnených volaní pre volací program TelefónEÚ

Typ volania Tarifikácia Jednotka Cena s DPH
Národné volania (Slovensko) - silná prevádzka 1+1 minúta 0,0299 €
Národné volania (Slovensko) - slabá prevádzka 1+1 minúta 0,0299 €
Mobilné volania (Slovensko) - silná prevádzka 1+1 minúta 0,1050 €
Mobilné volania (Slovensko) - slabá prevádzka 1+1 minúta 0,1050 €
Zahraničné volania (Pásmo O) - bez rozlíšenia prevádzky 1+1 minúta 0,0299 €
Zahraničné volania (Pásmo I) - bez rozlíšenia prevádzky 1+1 minúta 0,0450 €
Zahraničné volania (Pásmo II) - bez rozlíšenia prevádzky 1+1 minúta 0,2050 €
Zahraničné volania (Mobilné volania) - bez rozlíšenia prevádzky 1+1 minúta 0,2000 €

Cenník prenosu telefónneho čísla

Typ telefónneho čísla / prenosu Cena s DPH (jednorazovo)
Štandardné geografické číslo pre telefónnu prípojku 11.99 €
Negeografické číslo (0800, 0850, 0900) 11.99 €
ISDN prístup (MSN čísla) 59.99 €
Telefónne číslo v sérii 59.99 €
DDI prevoľba 59.99 €