Prejsť na obsah

Sme proti zákazu pretáčania TV reklamy

 • Informácie
 • Viac
 • Anketa

Zákaz pretáčania TV reklamy

Ako ste možno zaregistrovali aj v médiách, najväčšie komerčné slovenské TV stanice okrem zvyšovania poplatkov za šírenie televízie najnovšie požadujú od Slovanetu aj ostatných operátorov zaviesť zákaz pretáčania TV reklám v archíve.

My tento krok považujeme za nevhodný, pretože môže zásadne obmedziť výhody, ktoré sme Vám, zákazníkom televízie, mohli vďaka archívu doteraz poskytovať. Navyše prináša ďalšie nové náklady na šírenie TV, pričom však vysielateľom zvýši zisky z reklamy.

Preto sa viacerými aktivitami snažíme dosiahnuť, aby sa zákaz pretáčania reklám nezaviedol, alebo aby bol zmenený na prijateľnejšiu verziu, prípadne umožňoval prijateľné možnosti voľby.

Vyjadrite Váš názor

Pri jednaniach s vysielateľmi však chceme prezentovať najmä skutočný názor zákazníkov a verejnosti na zákaz pretáčania. Preto sa Vás chceme spýtať, čo si o ňom myslíte alebo ako by ste to riešili. Odpovedzte, prosím v ankete:

a vyjadriť sa prípadne môžete aj na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

Viac informácií o zákaze vysielania uvádzame nižšie.

Ďakujeme za váš záujem a zapojenie!

Váš Slovanet

Čo je zákaz pretáčania reklám a prečo ho televízie chcú zaviesť

Príchodom digitálnej televízie a tým, že televízni operátori priniesli archívy vysielania, vznikla atraktívna možnosť TV program sledovať dodatočne a v archíve si ho pritom ľubovoľne „pretáčať“. Umožňuje to preskočiť nezaujímavú pasáž alebo si naopak niektorú scénu pustiť opakovane, ale aj preskočiť reklamné bloky

To sa však nepáči vysielateľom, pre ktorých je reklama významnej zdrojom príjmu. Keďže časť divákov sleduje vysielanie z archívu a reklamu pritom často preskakujú, vysielatelia tým prichádzajú o časť príjmov z reklamy. Najväčšie slovenské najväčšie komerčné slovenské TV stanice preto najnovšie požadujú od Slovanetu a ostatných šíriteľov televízie technicky zabezpečiť, aby reklamy resp. aspoň ich časť nebolo možné preskočiť.

Ako má zákaz pretáčania reklám fungovať

Podľa aktuálnych požiadaviek vysielateľov má zákaz pretáčania fungovať tak, že ak pri sledovaní záznamu vysielania v archíve narazíte na reklamný blok, zablokuje sa možnosť preskočenia resp. „pretočenia“ na dobu X minút, takže počas nich bude vysielaná reklama. Až po uplynutí tejto doby bude možné presunúť sa v zázname na iné miesto (a preskočiť tak napríklad zvyšok reklamného bloku).

Aký je názor Slovanetu

V situácii rastúcich nákladov a zvýšenej inflácie chápeme potrebu a záujem vysielateľov dosiahnuť rast svojich príjmov, z ktorých predstavuje reklama významnú časť. Takýto krok by však podľa nášho názoru bol na úkor komfortu pre zákazníkov a značne by degradoval funkciu TV archívu.

Vysielatelia pritom neustále zvyšujú paušálne poplatky za šírenie TV každému jednému zákazníkovi, a to vysoko nad rámec inflácie. Technické zabezpečenie zákazu pretáčania reklám by navyše museli plne financovať operátori vrátane Slovanetu a zákazníci, ktorým sa to nebude páčiť a nepoznajú príčinu, by svoj hnev neprávom smerovali na operátorov. Všetok príjem z reklamy resp. jeho nárast si však chcú nechať vysielatelia.

Preto sme pri jednaniach s vysielateľmi opakovane vyjadrovali náš nesúhlas s požadovaným riešením a podmienkami, ktorý však doteraz nebol akceptovaný.

Čo chceme dosiahnuť

Touto informačnou stránkou a kampaňou chceme na hrozbu zákazu pretáčania upozorniť nielen naše zákazníčky a zákazníkov, ale aj širokú verejnosť a médiá. 

Zároveň sme pripravili krátku anketu, v ktorej môže ktokoľvek vyjadriť svoj názor. Získané výsledky chceme spracovať, zverejniť a zároveň použiť ako ďalší z argumentov pri jednaní s vysielateľmi. Za dôležité považujeme, že sa nebude jednať o náš subjektívny názor, ale štatisticky významné názory širokej verejnosti.

Čo si o zákaze myslíte vy?

Uveďte, preto, prosím, čo si o  zákaze pretáčania myslíte alebo ako by ste to riešili.

Aký je Váš názor na zákaz pretáčania reklám?

Ako ste možno zaregistrovali aj v médiách, najväčšie komerčné slovenské TV stanice najnovšie požadujú od Slovanetu aj ostatných operátorov zaviesť zákaz pretáčania TV reklám v archíve (kliknutím zistíte viac informácií ).

V Slovanete považujeme tento krok za nevhodný, pri jednaniach s vysielateľmi však chceme prezentovať nielen náš názor, ale najmä skutočný názor zákazníkov a širokej verejnosti.

Preto sa Vás chceme spýtať, čo si o zákaze pretáčania reklám myslíte alebo ako by ste situáciu riešili. Odpovedzte, prosím na niekoľko otázok:
  Uveďte Váš akýkoľvek odkaz vysielateľom televízií, ktoré chcú zaviesť zákaz pretáčania reklám. Uviesť môžete napríklad aj vlastný návrh lepšieho riešenia, ako si majú televízie zachovať príjmy z reklamy. Názory a návrhy Slovanet poskytne vysielateľom, prípadne vybrané z nich zverejní.

  Email bude použitý len pre účely ankety.

  Polia označené symbolom hviezdičky * sú povinné.


  Vami uvedené údaje vo webovom formulári budú použité výlučne na účely >spracovania a vyhodnocovania výsledkov tejto ankety<.


  Viac informácií o spracúvaní osobných údajov sa dozviete na našej webovej stránke v sekcii
  Ochrana osobných údajov.