Prejsť na obsah

Varovanie pred falošnými výzvami

Vážení zákazníci,

varujeme vás pred hromadne šírenými falošnými výzvami zmeniť si heslo alebo poslať „nám“ Vaše prihlasovacie údaje a heslo k nami poskytovaným službám, ako napríklad k e-mail schránke. Šírené sú najmä e-mailom a ich odosielatelia viac alebo menej nešikovne predstierajú, že ich odosiela Slovanet.

Správa je často v angličtine alebo v nekvalitne preloženej slovenčine a obsahuje napríklad výzvu, že Slovanet niečo upgraduje, robí údržbu, preveruje, prekročili ste vraj limit a pod., a máte nám „z bezpečnostných dôvodov“ poslať údaje a heslo k vášmu e-mailu, „inak vám ho môžeme zrušiť“. Alebo správa obsahuje výzvu a odkaz na webovú stránku pre zmenu hesla, avšak táto stránka sa nenachádza v internetovej doméne spoločnosti Slovanet, ale na fingovanej adrese.

Takáto správa je s najväčšou pravdepodobnosťou falošnou, ktorej skutočným odosielateľom je niekto iný. Slovanet od zákazníkov nikdy nezisťuje prístupové údaje k službám ani heslá, resp. ak tak zo závažného dôvodu robí, tak uvádza transparentne možnosti overenia jej pravosti.

Takúto správu ignorujte a vymažte, alebo nám ju v prípade neistoty prepošlite na preverenie.

Ako falošné a podvodné aktivity spoznať a chrániť sa pred nimi

  • Za potenciálne podozrivé považujte čokoľvek, čo sa vo Vás snaží vyvolať pocit naliehavosti, ohrozenia, možnosť ľahko získať lákavý darček a podobne.
  • Vždy si pozorne pozrite adresu internetového odkazu alebo stránky (URL), či je naozaj zhodná s oficiálnou internetovou adresou príslušného subjektu (organizátora, odosielateľa a pod.).
  • Zvýšte obozretnosť, ak texty obsahujú gramatické chyby alebo pre slovenčinu nezvyčajné formulácie (často vznikajú použitím automatických prekladačov), alebo ak sa vás snažia ovplyvniť vyvolaním pocitu naliehavosti.
  • Ak predsa len váhate, overte si platnosť priamo u organizátora / odosielateľa (na oficiálnych kontaktoch – webovej stránke, e-mailom, telefonicky a pod.).
  • Žiadnej internetovej stránke s neznámou adresou neposkytujte osobné údaje, prístupové mená alebo heslá, a neposielajte peniaze!

Ďakujeme za pochopenie a dbajte, prosím, aj na internete o svoju bezpečnosť.