Biznis

Môj Slovanet

Portál Môj Slovanet vám poskytuje prehľad o využívaných službách a možnosť zmeny ich vybraných nastavení, hesiel, vašich kontaktných údajov a vašich faktúr, vrátane možnosti ich úhrady cez internet banking. Vaše prihlasovacie meno a internetovú adresu pre aktiváciu prístupu pre Môj Slovanet nájdete na Vašej faktúre. Prístup na portál Môj Slovanet je bezplatný.
--> Môj Slovanet  / Aktivácia prístupu  / Detaily

Webmail

Služba Webmail je alternatívnym nástrojom na používanie elektronickej pošty cez webové rozhranie. Poskytuje najmä doplnkový spôsob čítania a odosielania pošty, napríklad ak dočasne nemáte dostupný váš počítač s poštovým programom. Umožňuje tiež vymazať nežiadúcu poštu priamo zo schránky na serveri bez nutnosti jej sťahovania na váš počítač.
--> Webmail

Kontrola spotreby - prehľad čerpania internetu

Pomocou služieb Timelog a Linelog si používatelia väčšiny internetových služieb Slovanet môžu zistiť, kedy a ako dlho boli pripojení, prípadne objem prenesených dát za zvolené obdobie.
--> Timelog

Náš Slovanet

Portál Náš Slovanet je určený pre zákazníkov, ktorí nemajú aktivovaný prístup na portál Môj Slovanet (pozri vyššie ne tejto stránke). Náš Slovanet umožňuje selektívne prezeranie alebo nastavovanie parametrov vybraných služieb (napríklad pre prístup do internetu, e-mail schránky a pod.) a zmeny hesiel na základe prístupového mena a hesla ku konkrétnej službe. (Poznámka: ak máte aktivovaný prístup na Môj Slovanet, nemusíte používať Náš Slovanet.)
--> Náš Slovanet

WebCare - výpis telefónnych hovorov

Služba WebCare umožňuje zákazníkom telefónnych služieb Slovanetu bezplatný prístup k prehľadom spotreby a výpisom hovorov za zvolené obdobie alebo pre zvolené pásma. Údaje obsiahnuté v prehľadoch spotreby nástroja WebCare sú informatívneho charakteru. Pre účtovanie ceny za volania sú rozhodujúce údaje zaznamenané v informačnom systéme Slovanetu o úspešne realizovaných volaniach.
--> WebCare  / Aktivácia účtu  / Návody k telefonovaniu

Slovanet VoIP - prehľad hovorov a nastavenia VoIP telefónej služby

Stránka Slovanet VoIP umožňuje zákazníkom VoIP telefónnych služieb Slovanetu bezplatný prístup k prehľadom hovorov, hlasovej odkazovej schránke a k nastaveniam vybraných funkcií, ako napríklad presmerovanie a blokovanie hovorov. Prístup na stránku Slovanet VoIP je zriadený automaticky spolu s telefónnou službou. Stránka je z bezpečnostných dôvodov prístupná len cez internetové pripojenie (zo siete) Slovanetu.
--> Slovanet VoIP  / Návod k Slovanet VoIP

Nástroje pre elektronickú poštu

Nástroje pre elektronickú poštu: Antispam, Antivírus, Odpovedač a informácie o používani zabezpečených protokolov pre elektronickú poštu.
--> Nástroje pre elektronickú poštu

Nástroje pre WWW stránky

Nástroje pre zákazníkov používajúcich www stránky alebo iné služby www serverov Slovanetu.
--> Nástroje pre WWW stránky

Test rýchlosti internetu

Nástroj pre otestovanie rýchlosti internetového pripojenia (známy aj ako speedmeter alebo speedtest). Rýchlosť je meraná na vzorovom súbore na meracom serveri, výsledok je preto len orientačný.
--> Test rýchlosti internetu

Overenie prenosu telefónneho čísla

Nástroj pre overenie, či sa konkrétne telefónne alebo faxové číslo nachádza v aktuálnom zozname čísel, prenesených zo Slovanetu k inému telekomunikačnému operátorovi.
--> Overenie prenosu telefónneho čísla