Prejsť na obsah

Zjednotenie všeobecných podmienok a cenníkov od 1.10.2023

(Oznam pre zákazníčky a zákazníkov služieb, pôvodne poskytovaných spoločnosťou RadioLAN)

V súvislosti so spojením systémov evidencie a fakturácie zákazníkov a služieb spoločností RadioLAN a Slovanet Vám oznamujeme, že s platnosťou od 1. 10. 2023 zjednocujeme aj všeobecné podmienky pre všetkých zákazníkov, vrátane cenníkov administratívnych poplatkov a ostatných služieb.

Zmeny sa týkajú:

 • Nepravidelných poplatkov uvedených najmä v cenníku administratívnych poplatkov
 • Čiastkovo aj ostatných cenníkov
 • Všeobecných obchodných podmienok

Zjednocujú sa:

 • Cenník č. 07/23 administratívnych poplatkov a poplatkov ostatných služieb
 • Cenník č. 07/23 verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete internet – Doplnkové služby
 • Cenník č. 07/23 verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete Internet z produktových radov OPTIK, ADSL/VDSL, METALIK, RadioLAN a LTE
 • Všeobecné podmienky na poskytovanie služby prístupu do siete Internet
 • Všeobecné obchodné podmienky pre výpožičku a nájom telekomunikačných zariadení

Pretože uvedené zmeny môžu byť podstatnou zmenou zmluvných podmienok, máte právo v prípade, ak s nimi nesúhlasíte, odstúpiť od zmluvy v lehote do 30.9.2023 alebo do 1 mesiaca odo dňa, kedy Vám tieto zmeny boli oznámené.

Dokumenty (ich doterajšie aj nové verzie) sú k dispozícii v sekcii Obchodné dokumenty, k dispozícii sú pre Vás vo všetkých pobočkách a partnerských zákazníckych miestach a informovať sa o nich môžete aj kontaktovaním centra Služieb zákazníkom – e-mail: sluzbyzakaznikom@slovanet.net a tel. číslo 02 208 28 208 (voľba č. 1).

Ďakujeme za porozumenie.

Príloha: Podrobnejší zoznam zmien

Zmeny položiek cenníka, poplatkov a podmienok:

 • Administratívny poplatok
 • Poplatok za pozastavenie služby a znovupripojenie služby – účastník, ktoré je vykonané na  diaľku (rozdelený pôvodný poplatok za pozastavenie služby a znovupripojenie služby – učastník).
 • Poplatok za pozastavenie služby a znovupripojenie služby – účastník, ktoré je vykonané s  výjazdnom technika (rozdelený pôvodný poplatok za pozastavenie služby a znovupripojenie služby – učastník).
 • Poplatok za pozastavenie služby a znovupripojenie služby – Slovanet, ktoré je vykonané na  diaľku (rozdelený pôvodný poplatok za pozastavenie služby a znovupripojenie služby – Slovanet).
 • Poplatok za pozastavenie služby a znovupripojenie služby – Slovanet, ktoré je vykonané s  výjazdnom technika (rozdelený pôvodný poplatok za pozastavenie služby a znovupripojenie služby – Slovanet).
 • Demontáž zariadenia
 • Poplatok za downgrade služby
 • Poplatok za zrušenie služby z balíka
 • Platba v hotovosti na pobočke
 • Opis zmlúv a dodatkov
 • Poplatok za servisné práce
 • Výmena koncového zariadenia a jeho spätné doručenie
 • Zrušenie 2. upomienky
 • Poplatok za neoprávnenú reklamáciu
 • V dokumente  Všeobecné obchodné podmienky  na poskytovanie služby prístupu do siete Internet dochádza k zjednoteniu spôsobu fakturácie, možnosti objednania poštovej poukážky, zjednotenia dátumu vystavovania faktúr a splatnosť faktúr
 • V dokumente Cenník č. 07/23 verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete internet – Doplnkové služby   dochádza k zjednoteniu ponuky doplnkových služieb
 • V dokumente Cenník č. 07/23 verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete Internet z produktových radov OPTIK, ADSL/VDSL, METALIK, RadioLAN a LTE boli doplnené podkategórie siete A1GIGA_RLN, A2GIGA_RLN, G2AC_RLN, B1500_RLN
 • V dokumente Všeobecné obchodné podmienky pre výpožičku a nájom telekomunikačných zariadení dochádza k zjednoteniu spôsobu vrátenia zariadenia po ukončení zmluvy, prenájmu zariadenia počas trvania zmluvy

Doplňujúce právne informácie

Oznamujeme Vám zároveň, že doplnenie a úprava poplatkov sú v zmysle § 87 ods. 9 zákona č. 452/2021 Z. z. o  elektronických komunikáciách považované za podstatnú zmenu zmluvných podmienok, čo Vás ako účastníka oprávňuje odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb bez sankcií, ak túto zmenu neakceptujete. Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do 30. 9. 2023 alebo do jedného mesiaca odo dňa oznámenia tejto informácie, podľa toho čo nastane neskôr. Ak sa rozhodnete od zmluvy odstúpiť, môžete tak urobiť spôsobmi podľa platných Všeobecných podmienok alebo nás kontaktujte pre viac informácií.