Tipy pre spoľahlivé doručovanie elektronických faktúr

Skontrolujte a nastavte si svoj poštový program/službu

Prečo je to dôležité? - Aby sa vám "nestrácali" faktúry, a to nielen od Slovanetu.

Mnohé súčasné e-mailové programy alebo služby, ako napríklad Gmail, používajú ochranu príjemcov pred nevyžiadanou poštou alebo automatické triedenie správ podľa odhadovaného typu do špeciálnych priečinkov.

Na jednej strane je to užitočné - zabezpečuje to menej "balastu" pri čítaní dôležitej a osobnej pošty, na druhej strane sa tak môže stať, že prehliadnete aj e-maily s faktúrami od Slovanetu či iných odosielateľov, pretože vám ich zaradí do podpriečinkov typu Automatické správy či Reklamy, alebo dokonca presunie do priečinka Spam a po mesiaci vám správu vymaže.

Skontrolujte si preto aj tieto priečinky a ak v nich nájdete správy, ktoré potrebujete dostávať - napríklad faktúry od Slovanetu - nastavte si svoju poštovú službu, aby vám tieto správy doručovalo do hlavnej pošty.

Nastavenie závisí od konkrétneho e-mailového programu alebo služby. V mnohých prípadoch je možné - a aj vhodné - pre spoľahlivé doručovanie urobiť aj viacero opatrení súčasne. V službe Gmail sú to najmä tieto:

  • Otvorte si Gmail v počítači (nie v mobile) a vyhľadajte si e-maily s faktúrami od Slovanetu - do horného vyhľadávacieho poľa napíšte: Faktura Slovanet
  • Ak nájdete správy s faktúrami od Slovanetu v inom priečinku ako v "Doručená pošta / Hlavné", presuňte si ich, čiže napríklad z priečinka Automatické si ich presuňte do Hlavné. Gmail sa vás okrem toho spýta, či má aj budúce správy od tohto odosielateľa ukladať do Hlavných. Potvrďte ÁNO.
  • Ak ste správu dokonca našli v Spame, je potrebné ju označiť "Toto nie je Spam"
  • Pridajte si adresy oznamy@slovanet.netfaktury@slovanet.net medzi svoje kontakty.
  • Označte správu s faktúrou ako dôležitú (kliknite na príslušnú šípku vedľa mena odosielateľa alebo názvu správy, tak aby bola žltá)
  • Označte správu s faktúrou hviezdičkou (kliknite na hviezdičku vedľa mena odosielateľa alebo názvu správy, tak aby bola žltá) a zároveň v Nastaveniach (ikonka ozubeného kolieska vpravo hore) zvoľte "Konfigurovať priečinok Doručenej pošty" a v ňom zvoľte "Zahrnúť správy s hviezdičkou medzi Hlavné"
  • Ak máte v priečinku Doručenej pošty aktivované automatické podpriečinky (ako napríklad Sociálne siete, Reklamy, Automatické a pod.), a toto triedenie pošty vám nevyhovuje, zvážte ich vypnutie, najmä ak nedostávate veľa správ.
  • (pokročilejšie) V podrobných nastaveniach (ikonka ozubeného kolieska vpravo hore a následne Nastavenia) vyhľadajte záložku "Filtre a blokované adresy" a pridajte si tam filtre s nastavením, že správy z adries oznamy@slovanet.netfaktury@slovanet.net má Gmail ukladať medzi Hlavné.

V prípade záujmu alebo nejasnosti si, prosím, nájdite ďalšie podrobnosti v návodoch ku službe Gmail.

Ak používate inú e-mailovú službu, podobné možnosti poskytujú aj iné e-mailové programy alebo služby a takisto sa riaďte návodom k nim. Takéto nastavenie samozrejme nemôže za vás urobiť Slovanet, ale len vlastník/vlastníčka schránky.

Pre istotu ešte dopĺňame, že pre doručovanie faktúr ale aj akýchkoľvek iných e-mailov musí byť vo vašej schránke dostatok voľného miesta, dbajte teda aby ste schránku nemali (takmer) plnú.

Ďalšie odporúčania pre spoľahlivé úhrady faktúr

Skončite so zbytočnými starosťami so striehnutím na doručenie faktúry, strácaním času pravidelným uhrádzaním, zabúdaním úhrad počas zaneprázdnenia alebo nepríjemným pocitom a vybavovačkami keď dostanete upomienku. Používajte automatické platby inkasom či trvalým príkazom.