Elektronická faktúra

Výhody elektronickej faktúry:

  • vyšší komfort, nikde netreba skladovať papiere
  • šetrenie papiera a tým aj životného prostredia
  • jednoduchý prístup, archivácia a vyhľadávanie
  • plne nahrádza tlačenú faktúru

Ako budem dostávať elektronickú faktúru

Predovšetkým nám uveďte svoju e-mail adresu - platnú, spoľahlivú a ktorú si pravidelne čítate a udržiavate. Podľa nasledujúceho bodu si svoj poštový program/službu skontrolujte a nastavte tak, aby ste faktúry zaručenie dostávali do bežnej pošty. Ku každej faktúre posielame dvojicu e-mailov - najprv krátku správu (zasielanú z adresy oznamy@slovanet.net) - avízo o tom, že v najbližších dňoch dostanete e-mail so samotnou faktúrou (odoslaný je z adresy faktury@slovanet.net). Dôvodom pre zasielanie dvojice e-mailov je často sa opakujúca situácia, že prijímacie poštové systémy zaradia hromadne zasielané faktúry medzi nevyžiadanú poštu. Prečítajte si preto, prosím, aj nasledujúci bod.

TIP: Vaše faktúry si v každom prípade môžete skontrolovať alebo prezerať na bezplatnom zákazníckom portáli Môj Slovanet. Ak v ňom ešte nemáte účet, vytvorte si ho.

DÔLEŽITÉ: Skontrolujte a nastavte si svoj poštový program/službu

Mnohé súčasné e-mailové programy alebo služby, ako napríklad Gmail, používajú ochranu príjemcov pred nevyžiadanou poštou. V mnohých prípadoch za "možno nežiaducu" poštu žiaľ považujú aj e-maily s faktúrami od Slovanetu či iných odosielateľov a zaraďujú ich do priečinkov typu Reklamy, Automatické správy, Spam a podobných.

Kontrolujte si preto aj tieto priečinky a ak v nich nájdete správy, ktoré potrebujete dostávať - napríklad faktúry od Slovanetu, nastavte si, aby vám tieto správy doručovalo do hlavnej pošty.

Nastavenie závisí od konkrétneho e-mailového programu alebo služby. V mnohých prípadoch je možné pre spoľahlivé doručovanie urobiť aj viacero opatrení súčasne a aj my Vám odporúčame urobiť ich najlepšie všetky. V službe Gmail sú to najmä tieto:

  • otvorte si Gmail v počítači (nie v mobile)
  • ak nájdete správu s faktúrou od Slovanetu v inom priečinku ako v "Hlavné", presuňte ju tam. Gmail sa vás spýta, či má aj budúce správy od tohto odosielateľa ukladať do Hlavných. Potvrďte ÁNO.
  • označte túto správu ako dôležitú (kliknite na príslušnú šípku vedľa mena odosielateľa alebo názvu správy, tak aby bola žltá)
  • pridajte si adresy oznamy@slovanet.net a faktury@slovanet.net medzi svoje kontakty.

Podobné možnosti poskytujú aj iné e-m ailové programy alebo služby.

Dopĺňame, že toto nastavenie samozrejme nemôže za vás urobiť Slovanet, len vy ako vlastník/vlastníčka schránky.

Pre istotu ešte dopĺňame, že pre doručovanie faktúr ale aj akýchkoľvek iných e-mailov musí byť vo svojej schránke dostatok voľného miesta, dbajte teda aby ste schránku nemali (takmer) plnú.

Ako elektronická faktúra vyzerá?

Elektronickú faktúru dostanete v prílohe e-mailu vo formáte PDF, na základe ktorej môžete realizovať úhradu. E-mail je z bezpečnostných dôvodov elektronicky podpísaný certifikátom, vydaným certifikačnou autoritou Disig a rovnako sú elektronicky podpísané aj jednotlivé PDF dokumenty.

Prezeranie alebo tlač elektronickej faktúry

Pre prezeranie alebo tlač PDF súborov, čiže aj elektronických faktúr, postačuje mať v počítači nainštalovaný bezplatný prehliadač Adobe Acrobar Reader. Elektronické faktúry od júna 2012 obsahujú nový elektronický podpis, ktorý môže spôsobovať problém v starších verziách tohto prehliadača. Odporúčame vám bezplatne si nainštalovať jeho najnovšiu verziu, najlepšie priamo zo stránky www.adobe.com/reader.

Vaše faktúry nájdete aj na zákazníckom portáli Môj Slovanet.

Ako sa dá elektronická faktúra aktivovať?

Aktiváciou elektronickej faktúry sa ruší zasielanie faktúr v tlačenej podobe. Zmenu spôsobu fakturácie môžete vykonať priamo cez zákaznícky portál Môj Slovanet v detailoch jednotlivých služieb. O zmenu na elektronickú faktúru môžete taktiež požiadať:

V požiadavke uveďte vaše meno a priezvisko (prípadne názov firmy), variabilný symbol z poslednej faktúry a e-mailovú adresu, kam chcete elektronickú faktúru dostávať.