Elektronická faktúra

 

Výhody elektronickej faktúry:

  • vyšší komfort, nikde netreba skladovať papiere
  • šetrenie papiera a tým aj životného prostredia
  • jednoduchý prístup, archivácia a vyhľadávanie
  • plne nahrádza tlačenú faktúru

Ako elektronická faktúra vyzerá?

Elektronickú faktúru dostanete v prílohe e-mailu vo formáte PDF, na základe ktorej môžete realizovať úhradu. E-mail je z bezpečnostných dôvodov elektronicky podpísaný certifikátom, vydaným certifikačnou autoritou Disig a rovnako sú elektronicky podpísané aj jednotlivé PDF dokumenty.

Prezeranie alebo tlač elektronickej faktúry

Pre prezeranie alebo tlač PDF súborov, čiže aj elektronických faktúr, postačuje mať v počítači nainštalovaný bezplatný prehliadač Adobe Acrobar Reader. Elektronické faktúry od júna 2012 obsahujú nový elektronický podpis, ktorý môže spôsobovať problém v starších verziách tohto prehliadača. Odporúčame vám bezplatne si nainštalovať jeho najnovšiu verziu, najlepšie priamo zo stránky www.adobe.com/reader.

Vaše faktúry nájdete aj na zákazníckom portáli Môj Slovanet.

Ako sa dá elektronická faktúra aktivovať?

Aktiváciou elektronickej faktúry sa ruší zasielanie faktúr v tlačenej podobe. Zmenu spôsobu fakturácie môžete vykonať priamo cez zákaznícky portál Môj Slovanet v detailoch jednotlivých služieb. O zmenu na elektronickú faktúru môžete taktiež požiadať:

V požiadavke uveďte vaše meno a priezvisko (prípadne názov firmy), variabilný symbol z poslednej faktúry a e-mailovú adresu, kam chcete elektronickú faktúru dostávať.