Elektronická faktúra

Výhody elektronickej faktúry:

  • vyšší komfort, nikde netreba skladovať papiere
  • šetrenie papiera a tým aj životného prostredia
  • jednoduchý prístup, archivácia a vyhľadávanie
  • plne nahrádza tlačenú faktúru

Ako budem dostávať elektronickú faktúru

Predovšetkým nám uveďte svoju e-mail adresu - platnú, spoľahlivú a ktorú si pravidelne čítate a udržiavate. Podľa nasledujúceho bodu si svoj poštový program/službu skontrolujte a nastavte tak, aby ste faktúry zaručenie dostávali do bežnej pošty. Ku každej faktúre posielame dvojicu e-mailov - najprv krátku správu (zasielanú z adresy oznamy@slovanet.net) - avízo o tom, že v najbližších dňoch dostanete e-mail so samotnou faktúrou (odoslaný je z adresy faktury@slovanet.net). Dôvodom pre zasielanie dvojice e-mailov je často sa opakujúca situácia, že prijímacie poštové systémy zaradia hromadne zasielané faktúry medzi nevyžiadanú poštu. Prečítajte si preto, prosím, aj nasledujúci bod.

TIP: Vaše faktúry si v každom prípade môžete skontrolovať alebo prezerať na bezplatnom zákazníckom portáli Môj Slovanet. Ak v ňom ešte nemáte účet, vytvorte si ho.

Tipy pre spoľahlivé prijímanie elektronických faktúr e-mailom

Mnohé dnešné poštové služby dnes automaticky presúvajú e-maily s faktúrami do priečinkov Automatické, Reklamy, Spam a podobných. Venujte, preto pozornosť kontrole a nastaveniu svojho poštového programu/systému tak, aby ste ich neprehliadli. Podrobnejšie.

Ako elektronická faktúra vyzerá?

Elektronickú faktúru dostanete v prílohe e-mailu vo formáte PDF, na základe ktorej môžete realizovať úhradu. E-mail je z bezpečnostných dôvodov elektronicky podpísaný certifikátom, vydaným certifikačnou autoritou Disig a rovnako sú elektronicky podpísané aj jednotlivé PDF dokumenty.

Prezeranie alebo tlač elektronickej faktúry

Pre prezeranie alebo tlač PDF súborov, čiže aj elektronických faktúr, postačuje mať v počítači nainštalovaný bezplatný prehliadač Adobe Acrobar Reader. Elektronické faktúry od júna 2012 obsahujú nový elektronický podpis, ktorý môže spôsobovať problém v starších verziách tohto prehliadača. Odporúčame vám bezplatne si nainštalovať jeho najnovšiu verziu, najlepšie priamo zo stránky www.adobe.com/reader.

Vaše faktúry nájdete aj na zákazníckom portáli Môj Slovanet.

Ako sa dá elektronická faktúra aktivovať?

Aktiváciou elektronickej faktúry sa ruší zasielanie faktúr v tlačenej podobe. Zmenu spôsobu fakturácie môžete vykonať priamo cez zákaznícky portál Môj Slovanet v detailoch jednotlivých služieb. O zmenu na elektronickú faktúru môžete taktiež požiadať:

V požiadavke uveďte vaše meno a priezvisko (prípadne názov firmy), variabilný symbol z poslednej faktúry a e-mailovú adresu, kam chcete elektronickú faktúru dostávať.