Faktúra a stav účtu

Faktúra a stav účtu

S faktúrou dostávate aj Informáciu o stave účtu s prehľadom vystavených faktúr alebo dobropisov a prijatých úhrad za posledné obdobie. Na jej konci nájdete výšku vášho aktuálneho preplatku alebo sumu k úhrade ku dňu vystavenia. Aby vás pri čítaní faktúry nič neprekvapilo a všetkému ste rozumeli, prečítajte si nasledujúce podrobnejšie vysvetlenie položiek na faktúre.

Vzor Faktúry a Stavu účtu (v papierovej aj v elektronickej podobe)

Faktúra

Faktúra

 1. Odberateľ: Účastník, s ktorým je uzatvorená zmluva.
 2. Adresa: Adresa, na ktorú sa faktúra posiela.
 3. Variabilný symbol: Identifikačný údaj pri úhrade faktúry bankovým prevodom.
 4. Bankové spojenie: Zoznam bánk a čísla účtov, ktoré slúžia na úhradu platieb za využívané služby: Tatra banka, Slovenská sporiteľňa alebo VÚB.
 5. Číslo dokladu: Číslo faktúry.
 6. Dátum dodania: Dátum zdaniteľného plnenia.
 7. Dátum vyhotovenia: Dátum vystavenia faktúry.
 8. Dátum splatnosti: Dátum, do ktorého má byť platba pripísaná v prospech účtu spoločnosti Slovanet.
 9. Spôsob úhrady: Spôsob, ktorým uhrádzate faktúry. Odporúčame uhrádzať faktúry inkasom.
 10. Názov služby: Názov služby a obdobie, v ktorom ste službu využívali.
 11. Základ dane: Hodnota, z ktorej je počítaná daň.
 12. Spolu na úhradu: Celková fakturovaná suma pre túto faktúru ku koncu daného zúčtovacieho obdobia v € s DPH.
 13. moj.slovanet.sk: Na tejto stránke si môžete prezrieť, prípadne aj pohodlne uhradiť svoje faktúry. Prostredníctvom vášho zákazníckeho kódu ZID sa môžete na portáli Môj Slovanet zaregistrovať.
 14. Užitočné kontakty.
 15. NOVÉ: Od septembra 2020 sa na elektronických faktúrach zasielaných e-mailom nachádza aj QR kód pre urýchlenie úhrady prevodným alebo trvalým príkazom cez mobilnú aplikáciu.

Chcete vyšší komfort a pritom šetriť životné prostredie? Prejdite na elektronickú faktúru.

Stav účtu

 1. Odberateľ: účastník, s ktorým je uzatvorená zmluva
 2. Adresa: adresa, na ktorú sa posiela faktúra
 3. Variabilný symbol: identifikačný údaj pri úhrade faktúry bankovým prevodom a tiež pre ktorý variabilný symbol sa vzťahuje stav účtu
 4. Bankové spojenie: zoznam bánk a čísla účtov, ktoré slúžia na úhradu platieb za využívané služby: Tatra Banka, Slovenská Sporiteľňa alebo VÚB
 5. Predchádzajúci stav účtu: Váš stav účtu za predchádzajúce fakturačné obdobie (k danému dátumu). Mínusový znak znamená, že ste mali nedoplatok.
 6. Realizované platby: Vaše platby, ktoré Slovanet eviduje za konkrétne obdobie uvedené na stave účtu
 7. Suma vystavených dokladov: suma faktúry (príp. faktúr), ktoré Vám boli vystavené v uvedenom dátume
 8. Váš stav účtu k dátumu XX.XX.: Váš aktuálny stav účtu
 9. Celková suma k úhrade: konečná suma, ktorú je potrebné uhradiť ku dňu xx.xx
 10. moj.slovanet.sk: Na tejto stránke si môžete prezrieť, prípadne aj pohodlne uhradiť svoje faktúry. Prostredníctvom vášho zákazníckeho kódu ZID sa môžete na portáli Môj Slovanet zaregistrovať.
 11. Užitočné kontakty.