Možnosti úhrady

Slovanet umožňuje uhrádzať faktúry za poskytované služby viacerými spôsobmi - najlepšie automaticky inkasom, samozrejme prevodným príkazom, v prípade faktúr v pravidelnej výške je vhodný aj trvalý prevodný príkaz. Vaše faktúry môžete uhradiť jednoducho aj cez zákaznícky portál Môj Slovanet.

Ako pomôcku pre úhradu prevodným alebo trvalým príkazom použitím mobilnej aplikácie môžete použiť aj QR kód, ktorý sa od septembra 2020 nachádza na elektronických faktúrach zasielaných e-mailom a v najbližšom období ho pripravujeme aj pre papierové faktúry a pre faktúry na portáli Môj Slovanet.

Platba je alternatívne možná aj v hotovosti poštovou poukážkou, prípadne na vybraných zákazníckych miestach, alebo vkladom na účet návštevou banky, avšak za prijatie a spracovanie platieb v hotovosti je účtovaný administratívny poplatok navyše a preto ho neodporúčame. Používajte radšej bezhotovostné platby. Slovanet navyše umožňuje prijímať úhrady na účty vo viacerých bankách.

Inkaso – vždy presne, včas a bez starostí

Platba inkasom je pre vás najpohodlnejším, spoľahlivým a výhodným spôsobom úhrady. Postará sa o automatické uhrádzanie faktúr v presnej výške a včas, netreba sledovať termíny, ani čakať v rade na pošte alebo v banke, či sa starať o pravidelné zadávanie platby. Vybavenie inkasa je jednorazové a stojí vám za to.

Odporúčaný postup pre aktiváciu inkasa:

  • Poskytnite Slovanetu súhlas na inkaso (tzv. SEPA mandát) - či už osobne v ktorejkoľvek pobočke Slovanete, prípadne sa môžete obrátiť na fakturačné oddelenie e-mailom na  alebo telefonicky na č. 02 / 208 28 208, voľba č. 5. Súhlas na inkaso (mandát) môže zriadiť a podpísať iba majiteľ bankového účtu, z ktorého budú úhrady faktúr realizované. Dôležité údaje v Súhlase (mandáte) sú číslo mandátu (UMR) a identifikátor Slovanetu (CID) SK80ZZZ70000000379.
  • Inkaso aktivujte vo svojej banke: mandát na inkaso podpíšte a na základe neho si aktivujte inkaso vo svojej banke podľa jej inštrukcií (niektoré banky môžu mať v postupe mierne odlišnosti).
  • Kontaktujte Slovanet, oznámte nám inkasný limit (maximálna suma) a dátum odkedy je inkaso v banke povolené, najlepšie e-mailom na platby@slovanet.net alebo telefonicky na č. 02 / 208 28 208 voľba č. 5.
  • Inkaso je týmto aktivované (platné) od 1. dňa nasledujúceho mesiaca. Informáciu o úhrade formou inkasa budete mať uvedenú aj na faktúrach. Úhrady faktúr budú následne realizované automaticky inkasom z účtu v deň splatnosti a v sume uvedenej na faktúre. Úhradu si následne môžete skontrolovať vo vašom bankovom výpise.

Ďalšie dôležité informácie k platbe inkasom:

  • Ak nebude v deň splatnosti inkasa na vašom účte dostatok finančných prostriedkov alebo nebude nastavený postačujúci inkasný limit (maximálna suma), platba inkasom nebude zrealizovaná a vašou povinnosťou je uhradiť faktúru iným spôsobom (opakované inkaso nie je možné).
  • Ak neskôr uskutočníte (zrealizujete) zmeny na povolenom inkase vo Vašej banke (napr. zavediete alebo zmeníte inkasný limit), oznámte nám čo ste zmenili, aby platby inkasom mohli priebiehať bezproblémovo.
  • Dokladom o zaplatení faktúry je váš výpis z účtu. Ak je inkasná platba odmietnutá zo strany banky, nie ste zbavený povinnosti uhradiť faktúru Slovanetu.

Trvalý príkaz

Úhrada faktúr trvalým príkazom je pohodlná a lacná, po jej zadaní prebieha platba automaticky a načas, takže nehrozia poplatky za prípadné omeškanie platby. Je však vhodná iba pri službách s pravidelným a nemenným poplatkom, pri ktorých nie je doúčtovaná cena za prevolané minúty alebo prenesené dáta či iné príležitostné položky. Pri faktúrach za služby s premenlivou cenou využite inkaso.

Prevodný príkaz

Faktúry možno uhrádzať zadaním bežného prevodného príkazu buď osobne v banke, alebo cez internet banking. Nevýhodou je nutnosť sledovania termínov splatnosti, vypisovania údajov a pravidelného zadávania platby ku každej faktúre.

Úhrada cez portál Môj Slovanet

Vaše faktúry môžete uhradiť jednoducho aj cez zákaznícky portál Môj Slovanet. V sekcii Faktúry a platby máte na výber platobné brány vybraných bánk ako aj platbu platobnými kartami. Po vybraní preferovaného spôsobu úhrady sa riaďte pokynmi banky (poskytovateľa platobných služieb), ktoré Vás prevedú celým procesom úhrady.

Poštová poukážka

Za služby možno platiť aj v hotovosti na pošte prostredníctvom poštovej poukážky typu R, alebo na požiadanie môžeme k faktúre prikladať predvyplnenú poukážku, avšak tento spôsob úhrady je časovo aj finančne náročnejší ako ostatné, preto Vám odporúčame využívať niektorú z vyššieuvedených bezhotovostných platieb.

Bankové spojenie

  • TB - SK44 1100 0000 0026 2519 1125
  • SLSP - SK67 0900 0000 0001 7569 4606
  • VÚB - SK72 0200 0000 0015 6097 4158

Máte otázky?

Obráťte sa na oddelenie fakturácie: