Úhrada použitím QR kódu na faktúre - PAY by square

Ako pomôcku pre úhradu môžete použiť aj QR kód, ktorý sa nachádza automaticky zasielaných elektronických aj papierových faktúrach a v najbližšom období ho pripravujeme aj pre platby cez portál Môj Slovanet.

QR kód obsahuje všetky údaje potrebné na vytvorenie platobného príkazu (IBAN, variabilný symbol, sumu, meno prijímateľa a pod.).  Umožňuje tak rýchle a presné zaplatenie faktúry bez nutnosti prepisovania alebo postupného kopírovania údajov. Použiť ho môžete napríklad pri platbe mobilnou bankovou aplikáciou, prípadne pri platbe na pošte.

Slovanet využíva QR kód platformy "PAY by square" prijatej Slovenskou bankovou asociáciou, ktorý je kompatibilný aj so štandardom SEPA.

 

TIP: Pred úhradou QR kódom si skontrolujte Stav účtu

Ešte pred platbou použitím QR kódu vám odporúčame skontrolovať, či je zhodná výška vašej Faktúry so sumou k úhrade uvedenou v priloženej Informácii o stave účtu.

Suma k úhrade v QR kóde je totiž prevzatá z faktúry. Ak však máte v Informácii o stave účtu uvedenú inú sumu k úhrade (napríklad z dôvodu predchádzajúceho preplatku alebo nedoplatku), po načítaní QR kódu z faktúry v mobilnej aplikácii zmeňte ešte sumu k úhrade (podľa Stavu účtu) a až následne dokončite platbu, aby boli vaše záväzky vyrovnané s nulovým zostatkom. Ďakujeme.

 

Použitie QR kódu v bankovej mobilnej aplikácii

1. Zobrazte si faktúru s QR kódom na obrazovke počítača (alebo displeji iného smartfónu) a v prípade potreby obraz zväčšite tak, aby kód mal aspoň 5 cm; prípadne si prichystajte vytlačenú faktúru.

2. Prihláste sa na svojom smartfóne do mobilnej aplikácie svojej banky, prejdite do sekcie určenej pre platby, vyhľadajte v nej možnosť Skener, Naskenovať alebo podobnú a zvoľte ju. Spustí sa vám fotoaparát smartfónu. 

3. Fotoaparát smartfónu nasmerujte kolmo na QR kód zo vzdialenosti asi 10-30 cm a podľa potreby ho napasujte do pomocnej značky na displeji smartfónu, pokým aplikácia nenačíta údaje.

4. Aspoň orientačne skontrolujte správnosť načítaných údajov a ak potrebujete niektorý údaj zmeniť, urobte tak.

5. Potvrďte platbu.

Poznámka: Načítanie QR kódu bankovou aplikáciou si môžete vyskúšať aj na ukážkovej vzorke QR kódu na tejto stránke, ale pozor, toto je to len fiktívny kód na vyskúšanie funkčnosti načítania a platbu samozrejme nepotvrďte. Na úhradu svojej faktúry použite výlučne QR kód uvedený na nej.

 

TIP: Ako načítať QR kód bez použitia počítača (2 možnosti): 
(a) Ak vaša banková aplikácia umožňuje načítať obrázok z galérie (ako alternatívu namiesto zoskenovania fotoaparátom), tak stačí ak si predtým QR kód zobrazíte na displeji smartfónu (tak aby bol v strede displeja a dostatočne veľký) a urobte snímku displeja. V bankovej appke pri QR platbe potom namiesto odfotenia načítajte uložený obrázok z galérie.
(b) Požiadajte niekoho, aby svojím smartfónom odfotil QR kód zobrazený na displeji vášho smartfónu a potom na vašom smartfónom urobte QR platbu tak, že kód (zobrazenú fotografiu) nasnímate z jeho smartfónu. Kód neobsahuje osobné údaje, takže takouto operáciou nevzniká riziko zneužitia, v každom prípade fotografiu kódu môže váš známy potom vymazať.

 

Použitie QR kódu pri platbe na pošte

QR kód môžete použiť aj pre urýchlenie platby na pošte. Pri tomto spôsobe platby Vám však môže pošta účtovať špeciálny poplatok podľa jej sadzobníka.

 


( Prechod na stránku Faktúry a platby )