Nástroje pre WWW

Nasledovné servisné služby sú určené pre zákazníkov, ktorí vytvárajú a publikujú svoje prezentácie na  www serveroch v sieti Slovanet:

 

WWWinfo

Služba WWWinfo je ideálny nástroj na získanie okamžitého prehľadu o veľkosti dostupného www priestoru a o dátovom objeme súborov umiestnených na serveri.

WWWaccess

Služba WWWaccess umožňuje zákazníkom, ktorí využívajú prenajatý diskový priestor na www serveroch Slovanetu, zaheslovať prístup k vybraným adresárom a sprístupniť ich tak len vybranej skupine návštevníkov.

Zmena hesla

Zmeniť si heslo pre FTP prístup na váš prenajatý diskový www priestor je od 15.5.2012 možné:

  • cez portál Môj Slovanet - je potrebné ho mať aktivovaný (bezplatne) a umožňuje prístup k dostupným nastaveniam všetkých využívaných služieb... detaily
  • alebo cez portál Náš Slovanet - umožňuje prístup k dostupným nastaveniam konkrétnej služby (FTP prístupu) na základe jej prihlasovacieho mena a hesla.

FormMail

Skript FormMail umožňuje na www stránky umiestniť formulár, ktorý návštevník stránky vyplní a skript Formmail obsahy jednotlivých položiek spracuje do e-mailovej správy a odošle. Najprv podľa návodu umiestnite do príslušnej stránky potrebný kód a potom FormMail aktivujte. Pri aktivácii je nutné uviesť aspoň jednu www adresu (URL), na ktorej bude skript používaný a cieľovú e-mailovú adresu, kam budú doručované správy.

Počítadlo (counter)

Počítadlo umožňuje zobrazovať aktuálny počet návštev príslušnej www stránky. Najprv podľa návodu umiestnite do príslušnej stránky potrebný kód a potom Counter aktivujte.

 

Služby určené pre pokročilých užívateľov www služieb s prístup k databázam:

 

DBadmin

Rozhranie DBadmin umožňuje spravovať databázu MySQL.

WinDBadmin

Rozhranie WinDBadmin umožňuje spravovať databázu Microsoft SQL.