Prehľad TV programov

Základný balík

Tematické balíky

Mix 1

Mix 2

Mix 3

Mix 4

Športový

Dokumentárny

Junior

Filmový

Životný štýl

Maďarský

 Maďarský 2

Prémiové balíky

Adult BOX

Premium BOX

HBO + Cinemax BOX

HD BOX