Biznis

Mám nové číslo OP/telefónne číslo /e-mail. Kam mám nahlásiť zmenu?