Biznis

Telefonovanie cez IP telefón, IP bránu alebo iné koncové zariadenie, dodané Slovanetom