Biznis

Zavedenie systému SEPA a zmeny v platbe inkasom

Vážení zákazníci,

Od 1. 2. 2014 vstupuje do platnosti nová európska legislatíva a systém SEPA - Single Euro Payments Area. Vzniká tak jednotná oblasť platieb v eurách, ktorá mení pravidlá pre bankové platby vrátane inkasných platieb vykonávaných vo všetkých krajinách EÚ a v krajinách Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Monako.

Spoločnosti Slovanet bolo Národnou bankou Slovenska pridelené identifikačné číslo príjemcu CID: SK77ZZZ70000000142.

Zákazníci s inkasom zriadeným do 31. 1. 2014 a jeho zmeny

Pre zákazníkov s platbou inkasom (súhlasom s inkasom) zriadenou do 31. 1. 2014 zostáva tento spôsob platby automaticky platný aj naďalej bez nutnosti zmien. Ak už máte na úhradu vašich faktúr zriadené inkaso, nemusíte robiť žiadne kroky.

Ak po 1. 2. 2014 budete robiť zmeny v súhlase na inkaso (zriadenom do 31. 1. 2014), je potrebné, aby ste o uvedených zmenách informovali fakturačné oddelenie Slovanetu e-mailom na  alebo telefonicky na č. 02 / 208 28 208, voľba č. 5.

Zriadenie inkasa od februára 2014

Aktualizovali sme pre vás aj inštrukcie k zriadeniu inkasa pre nových záujemcov o tento komfortný a odporúčaný spôsob platby.