Prejsť na obsah

Váš názor na zákaz pretáčania TV reklamy

 • Anketa
 • Viac informácií

Aký je Váš názor na zákaz pretáčania reklám?

Ako ste možno zaregistrovali aj v médiách, najväčšie komerčné slovenské TV stanice požadujú od Slovanetu aj ostatných operátorov zaviesť zákaz pretáčania TV reklám v archíve (Viac informácií).

V Slovanete považujeme tento krok za nevhodný, pri jednaniach s vysielateľmi však chceme prezentovať nielen náš názor, ale najmä skutočný názor zákazníkov a širokej verejnosti.

Preto sa Vás chceme spýtať, čo si o zákaze pretáčania reklám myslíte alebo ako by ste situáciu riešili. Odpovedzte, prosím na niekoľko otázok:
  Uveďte Váš akýkoľvek odkaz vysielateľom televízií, ktoré chcú zaviesť zákaz pretáčania reklám. Uviesť môžete napríklad aj vlastný návrh lepšieho riešenia, ako si majú televízie zachovať príjmy z reklamy. Názory a návrhy Slovanet poskytne vysielateľom, prípadne vybrané z nich zverejní.

  Email bude použitý len pre účely zaslania vyhodnotenia ankety.


  Polia označené symbolom hviezdičky * sú povinné.


  Informácia o spracúvaní osobných údajov:
  Ochrana osobných údajov.

  Úvodná informácia

  Ako ste možno zaregistrovali aj v médiách, najväčšie komerčné slovenské TV stanice požadujú od Slovanetu aj ostatných operátorov zaviesť zákaz pretáčania TV reklám v archíve.

  V Slovanete považujeme tento krok za nevhodný, pri jednaniach s vysielateľmi však chceme prezentovať nielen náš názor, ale najmä skutočný názor zákazníkov a širokej verejnosti.

  Preto sme pripravili túto informačnú stránku a tiež krátku anketu, na vyplnenie ktorej Vás pozývame.
   

  Čo je zákaz pretáčania reklám a prečo ho televízie chcú zaviesť

  Po príchode digitálnej televízie priniesli operátori aj možnosť jej dodatočného sledovania z archívu a program si pritom ľubovoľne „pretáčať“. Umožňuje to preskočiť nezaujímavú pasáž alebo si naopak niektorú scénu pustiť opakovane, ale aj preskočiť reklamné bloky

  To sa však nepáči vysielateľom, pre ktorých je reklama významným zdrojom príjmu. Keďže časť divákov sleduje vysielanie z archívu a reklamu pritom často preskakujú, vysielatelia tým prichádzajú o časť príjmov z reklamy. Najväčšie slovenské komerčné slovenské TV stanice preto najnovšie požadujú od Slovanetu a ostatných šíriteľov televízie technicky zabezpečiť, aby reklamy resp. aspoň ich časť nebolo možné preskočiť.

  Ako má zákaz pretáčania reklám fungovať

  Podľa predbežných požiadaviek vysielateľov má zákaz pretáčania fungovať tak, že ak pri sledovaní záznamu vysielania v archíve narazíte na reklamný blok, zablokuje sa možnosť preskočenia resp. „pretočenia“ reklám, takže sa zobrazí buď celý reklamný blok alebo jeho vopred určený časový úsek. Až po uplynutí tejto doby bude možné presunúť sa v zázname na iné miesto.

  Aký je názor Slovanetu

  V situácii rastúcich nákladov a zvýšenej inflácie chápeme potrebu a záujem vysielateľov dosiahnuť rast svojich príjmov, z ktorých predstavuje reklama významnú časť. Takýto krok by však podľa nášho názoru bol na úkor komfortu pre zákazníkov a značne by degradoval funkciu TV archívu.

  Vysielatelia pritom neustále zvyšujú paušálne poplatky za šírenie TV každému jednému zákazníkovi, a to vysoko nad rámec inflácie. Technické zabezpečenie zákazu pretáčania reklám by navyše museli plne financovať operátori vrátane Slovanetu a zákazníci, ktorým sa to nebude páčiť a nepoznajú príčinu, by svoju nespokojnosť neprávom smerovali na operátorov.

  Preto sme pri jednaniach s vysielateľmi opakovane vyjadrovali náš nesúhlas s požadovaným riešením a podmienkami, ktorý však doteraz nebol akceptovaný.

  Čo chceme dosiahnuť

  Touto informačnou stránkou a kampaňou chceme na hrozbu zákazu pretáčania upozorniť nielen naše zákazníčky a zákazníkov, ale aj širokú verejnosť a médiá. 

  Zároveň sme pripravili krátku anketu, v ktorej môže ktokoľvek vyjadriť svoj názor. Získané výsledky chceme spracovať, zverejniť a zároveň použiť ako ďalší z argumentov pri jednaní s vysielateľmi. Za dôležité považujeme, že sa nebude jednať o náš subjektívny názor, ale štatisticky významné názory širokej verejnosti.

  Čo si o zákaze myslíte vy?

  Uveďte, preto, prosím, čo si o  zákaze pretáčania myslíte alebo ako by ste to riešili.