Internet

Spotrebu dát si môžete skontrolovať v zákazníckej zóne portálu Môj Slovanet - návod je dostupný na: http://www.slovanet.net/files/podpora/internet/navody/navod_reset_pocitadla_dat.pdf, alebo priamo na našej web stránke v časti  Kontrola spotreby (Hlavná stránka > Zákaznícka zóna > Servisné služby > TimeLog)  https://sluzby.slovanet.sk/timelog-adsl/. Návod pre používanie tejto služby kontroly spotreby  je nasledovný:

  1. Vyberte typ pripojenia (ADSL, WiMAX, Dial-up, pripojenie pevnou linkou)
  2. Odsúhlaste certifikát zabezpečenia kliknutím na "Áno" resp. "Yes" alebo "Ok"
  3. Zadajte vaše užívateľské meno a heslo, vyberte mesiac, za ktorý potrebujete skontrolovať prenesené dáta
  4. Kliknite na "Zobraz-Show"

Vo výpise prejdite na spodnú časť stránky, kde je uvedený objem prenesených dát v MB, a to konkrétne „Denné pásma“, 10:00-22:00 – spolu. Ide o dáta prenesené za vybrané obdobie medzi 10:00 – 22:00.
Tieto údaje sa aktualizujú každý deň po polnoci, tzn. údaje prenesené za aktuálny deň vidíte až na druhý deň.

Počas celej doby viazanosti by ste o zrušenie telefónnej linky nemali požiadať. Porušili by ste tým zmluvné podmienky a zároveň by došlo k zrušeniu zmluvy o pripojení. Zrušenie pevnej linky vám odporúčame urobiť až po uplynutí viazanosti internetu, pričom celú zmenu vám vieme zabezpečiť bez toho, aby ste museli kontaktovať spoločnosť T-Com (Slovak Telekom).

Dôvodom spomalenia vášho pripojenia môže byt aplikovanie Zásad férového používania služby (FUP). Viac informácii sa dočítate na stránke: Zásady férového používania služby Rýchlejší Internet (ADSL)

Prehľad vášho čerpania dát si môžete veľmi jednoducho skontrolovať na našej stránke: https://sluzby.slovanet.sk/timelog-adsl/

V prípade, ak sa na vašu službu FUP neuplatňujú, s požiadavkou preverenia rýchlosti vášho pripojenia kontaktujte oddelenie technickej podpory.

Áno, je to možné. Podmienkou plynulého prechodu je, že nemáte viazanosť, resp. v najbližších dvoch mesiacoch vám končí viazanosť na pevnú linku a takisto viazanosť našej služby.

Ak podmienky spĺňate, stačí nám zaslať sken (fotokopiu) poslednej faktúry z T-Comu na mail spolu s požiadavkou na zmenu služby (s uvedením vybranej služby a viazanosti) a na prenos telefónneho čísla. Naši pracovníci vás budú kontaktovať a zašlú vám všetky potrebné dokumenty na realizáciu požadovanej zmeny.

Pre overenie dostupnosti služieb použite nástroj „Overenie dostupnosti“, kde uveďte mesto, ulicu a popisné číslo domu, kde máte záujem služby využívať. Overovač dostupnosti nájdete na http://dostupnost.slovanet.sk/. Konkrétna ponuka služieb na overovanej adrese sa vo výsledku overenia nachádza v  texte "Zobraziť detaily služieb", kde sa dozviete bližšie informácie o jednotlivých službách a ich akciovú cenu.

O preloženie služby je potrebné nás požiadať písomne, faxom alebo e-mailom na adrese s uvedením novej adresy poskytovania služby. Preloženie uskutočníme na základe podpísaného dodatku na preloženie služby, ktorý vám bude následne doručený. Dôležitou podmienkou preloženia je aj technická dostupnosť služby na novej adrese (preloženie služby je možné len v rámci rovnakej technológie, napr. preloženie služby z optického pripojenia na DSL technológiu nie je možné zrealizovať). Jednorazový poplatok za prekládku je uvedený v Cenníku administratívnych poplatkov a ostatných služieb, Článok 3. Poplatky ostatných služieb, Odsek 3.1. Popis a cena poplatkov ostatných služieb, Písmeno f) Cenník administratívnych poplatkov

Pokiaľ máte záujem o zaslanie prístupových údajov k vašim službám, stačí nám poslať e-mailovú žiadosť z vášho kontaktného e-mailu na s uvedením vášho mena, priezviska a variabilného symbolu z faktúry.