Televízia

Používanie koncových zariadení pri službe Slovanet TV sa líši podľa typu sieti.
Ak vám pre zriadenie služby dávame STB, v tomto prípade zriadenie prvého STB vykonáva technik.
Ak vám pre zriadenie služby dávame Media box, v tomto prípade zriadenie je vykonávané samoinštaláciou podľa priloženého návodu.
Ak pre využívanie služby budete používať Smart TV inštaláciu aplikácie vykonávate sám do svojho TV prijímača.

Ak máte zriadenú službu Slovanet TV a chcete rozšíriť jej využívanie aj na mobil, tablet, PC požiadajte  o zriadenie doplnkovej služby Slovanet TV+.

Aktivácia Slovanet TV+ prebehne automaticky. Následne bude stačiť iba stiahnutie aplikácie do mobilu, tabletu z Google Play, alebo App Store spoločnosti Apple. Po jej inštalovaní sa môžete prihlásiť do aplikácie rovnakými prihlasovacími údajmi aké používate pre Slovanet TV. Po prihlásení môžete sledovať TV v tej istej ponuke ako máte na pevnej sieti.

Niektoré TV kanály nemusia byť dostupné pri sledovaní TV cez mobile, tablet kvôli vysielacím právam jednotlivých vysielateľov.

Prihlasovacie údaje si starostlivo uschovajte, pretože ich budete používať v prípade, keď sa budete potrebovať opäť prihlásiť, alebo pre prihlásenie do ďalších zariadení. Rovnakými prihlasovacími údajmi pristupujete do všetkých zariadení.
Ak ste zabudli heslo jednoducho si vygenerujete nové na prihlasovacej stránke. Stačí Vám teda poznať e-mail, ktorý ste si zvolili pri objednávke služieb. V prípade iných problémov kontaktujte služby zákazníkov.

Slovanet TV môžete sledovať najviac na 4 zariadeniach súčasne.

Slovanet TV+ je možné využívať maximálne na dvoch súčasných zariadeniach – mobil, PC, tablet.

• Zariadenie si môžete vymazať cez portál na administráciu služby https:\\tv.slovanet.sk, ktorú máte sprístupnenú ihneď pri zriadení služby Slovanet TV.
• Po prihlásení vymažte prihlásené zariadenia a prihláste sa novým zariadením.

Programová ponuka je rovnaká – automaticky sa na Slovanet TV+ aktivuje rovnaká ponuka ako na Slovanet TV, avšak niektoré TV kanály nemusia byť dostupné z dôvodu, že držitelia vysielacích práv neposkytli takúto možnosť pre ich TV kanál.

Slovanet TV je služba poskytovaná v našej sieti a preto sa na túto službu neuplatňujú FUP.
Dáta spotrebované sledovaním Slovanet TV+ sa využívaním sieti iného poskytovateľa internetu odpočítavajú z vašich mesačných dát.
Pozor: Ak budete sledovať Slovanet TV v mobile pomocou Wifi pripojenia, doporučujeme vám vypnúť mobilné dáta. Váš telefón sa môže pripojiť na mobilné dáta bez upozornenia.

Aplikáciu vypnite a zapnite (resetujte), prípadne vypnite a zapnite samotné zariadenie.

Pre čo najvyššiu stabilitu služby odporúčame pripojiť zariadenie na internet sieťovým (ethernetovým) káblom. Pokiaľ sledujete TV cez aplikáciu na televízore alebo Media  boxe prostredníctvom domácej WiFi, preložte Wi‑Fi router bližšie k zariadeniu.

Nahrávanie programov.  K dispozícii máte priestor na 50 hodín nahrávok, ale môžete si ho rozšíriť až na 120 hodín nahrávok.
Prístup k 7-dňovému archívu na viac ako 120-tich kanáloch.

Áno, službu je možné dočasne využívať pri krátkodobom pobyte v krajinách Európskej únie, v rovnakom rozsahu a obsahu ako na území Slovenskej republiky.

Archív sme rozšíril až na 120 kanálov. Pre jeho plné využívanie je potrebné využívať TV balíček, ktorý samotné kanály obsahuje. Počet kanálov s archívom sa v čase mení podľa aktuálnych podmienok a dohôd s vysielateľmi televízneho obsahu.

Mrzí nás to, ale nový TV systém nevyužíva tlačidlo „back“ na vrátenie sa na predchádzajúci kanál tak ako tomu bolo doteraz. Nejedná sa teda o chybu systému, ale o jeho vlastnosť. Veríme však, že oceníte iné výhody, ktoré systém prináša.

Ak máte starší TV môžete používať naďalej svoj STB, ktorý využívate dnes. Štandardne však platí, že typ STB je závislý od pevnej siete, na ktorej sa Slovanet TV bude poskytovať. Všetko o STB sa dozviete od nášho operátora pri spracovaní objednávky alebo informovaní sa o službách.

Ak budete používať Smart TV alebo Android TV, tak potrebujete inštalovať aplikáciu Slovanet TV do:

Andorid TV s operačným systémom Android 5.1.
Samsung TV s OS Tizen od roku výroby 2018 a neskôr
LG TV od roku výroby 2017, operačný systém webos 3.5 a neskôr