Biznis

Oznam o zlúčení spoločností Slovanet, a.s. a SNET a.s.

Oznam o zlúčení spoločností Slovanet, a.s. a SNET a.s.

Vážení zákazníci, partneri a zástupcovia inštitúcií, dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou k 1. 4. 2015 sa spoločnosť Slovanet, a.s. zlúči so spoločnosťou SNET a.s., svojim jediným akcionárom. Dôvodom zlúčenia spoločností je zjednodušenie vlastníckej štruktúry, pričom zmena nebude mať žiaden vplyv na poskytované služby, spoluprácu s Vami ani na plnenie našich záväzkov. Nezmenené zostáva aj bankové spojenie spoločnosti Slovanet. Nástupnícka spoločnosť SNET a.s. zároveň zmení svoje obchodné meno na Slovanet, a.s. a bude v plnom rozsahu pokračovať v obchodnej činnosti zanikajúcej spoločnosti Slovanet, a.s.

Nástupnícka spoločnosť Slovanet, a.s. bude mať nové IČO, IČ DPH, DIČ a číslo zápisu v obchodnom registri. Ak si vediete vo Vašich informačných a ekonomických systémoch a evidenciách, upravte si, prosím, tieto údaje a používajte ich v nových vystavených dokladoch od 1.4.2015. Ďakujeme.

Nové identifikačné údaje Slovanetu a podrobnosti ohľadom zlúčenia spoločností uvádzame na webstránke www.slovanet.sk/zmena/zlucenie.