Biznis

Zmena identifikátora CID pre platby inkasom

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s nedávnym zlúčením spoločností Slovanet. a.s. a SNET a.s. pridelila Národná banka Slovenska nástupníckej spoločnosti Slovanet, a.s. (IČO 35954612) nový identifikátor CID - identifikačné číslo príjemcu platieb v rámci európskej legislatívy SEPA. Tento identifikátor je používaný v prípade, ak Vaše platby uskutočňujete prostredníctvom inkasa.

  • Doterajšie CID spoločnosti Slovanet, a.s. platné do 26.4.2015: SK77ZZZ70000000142
  • Nové CID spoločnosti Slovanet, a.s. platné od 27.4.2015: SK80ZZZ70000000379

Aby ste v rámci Vášho súčasného súhlasu s inkasom nemuseli nič meniť, v spolupráci s Vašou a našou bankou bude identifikátor CID zmenený automaticky od nasledujúcej platby realizovanej prostredníctvom inkasa za služby poskytované spoločnosťou Slovanet.

Znamená to, že v súvislosti so zmenou CID spoločnosti Slovanet bude Vaše povolenie pre inkaso naďalej funkčné a z Vašej strany nie je potrebné nič meniť ani vybavovať. Tento oznam je pre Vás len informatívny, aby ste vedeli, že v rámci Vašich budúcich inkasných platieb budete mať vo výpisoch uvedený nový údaj CID, pričom bankové spojenie spoločnosti Slovanet zostáva nezmenené.

V prípade otázok k zmene identifikátora CID nás môžete kontaktovať na tel. čísle fakturačného oddelenia (02) 208 28 208 (voľba č. 5) – denne v čase od 8:00 do 16:00 alebo e-mailom na: . Ďakujeme za Vašu pozornosť.