Cinobaňa - ponuka služieb a aktuality

Registrácia aktuálnych zákazníckych kontaktov

Vážení zákazníci, ak ste tak v poslednom období ešte neurobili, zaregistrujte, prosím, svoje aktuálne kontaktné údaje najlepšie priamo tu na registračnej webstránke!

Informácie o zmenách poskytovaných služieb, plánovaných prerušeniach prevádzky alebo iné dôležité oznamy posielame zákazníkom – vždy ak je to možné – e-mailom, prípadne SMS správou. Pre ďalšiu komunikáciu s Vami preto potrebujeme doplniť alebo aktualizovať Vaše zákaznícke kontaktné údaje.

Dokončenie digitalizácie káblovej televízie a zmena kanálového rastra (21. 6. 2016)

Vážení zákazníci, oznamujeme Vám, že vďaka ďalšej investícii spoločnosť Slovanet v Cinobani 21. 6. 2016 uskutoční záverečnú fázu digitalizácie siete káblovej televízie a zároveň ukončí vysielanie zvyšných analógových staníc. Príjem televízie bude dostupný už len vo vyššej – digitálnej kvalite. Nezmení sa pritom počet kanálov v ponuke, ani sa nezvýši mesačná cena.

Väčšiny zákazníkov sa táto zmena priamo nedotkne, alebo len minimálne. V niektorých prípadoch bude potrebné, aby ste si požadované kanály preladili na Vašom TV prijímači. Niektoré typy prijímačov zmenu zaznamenajú automaticky, na ostatných môže byť potrebné preladiť niektoré stanice. K niektorým starším TV prijímačom alebo videorekordérom môže byť potrebné dokúpiť si tzv. set-top box.
Oznamujeme Vám zároveň, že v priebehu utorka 21.6. 2016 môže nastať aj nevyhnutné prerušenie vysielania káblovej televízie.

K dispozícii je Vám na pozretie alebo stiahnutie:

Digitalizácia káblovej TV od 21. 6. 2016 a čo sa zmení

V priebehu uplynulých období sme u Vás digitalizovali takmer všetky TV stanice. Časť staníc bola pritom súčasne dostupná aj v analógovej podobe.  Teraz budú zdigitalizované aj zvyšné stanice (Film+, Nova Sport, Animal Planet, Universal Channel, Disney Channel, AMC), pozície niekoľkých staníc sa zmenia a vysielanie analógových staníc v základnej (SD) kvalite bude ukončené úplne. 

Pre viac informácií si zobrazte, prosím dokument Podrobnejšie informácie o digitalizácii a návody k nastaveniu TV prijímača (PDF súbor)


Kontakty v prípade otázok k preladeniu kanálov, dokúpenie set-top boxu alebo rozšírenia využívaných služieb

PRELADENIE STANÍC a TV PRIJÍMAČA:

  • kontaktujte zákaznícke centrum Slovanet –oddelenie technickej podpory:  tel.: (047) 28 28 208 (voľba č. 2), e-mail: technickapodpora@slovanet.net

DOKÚPENIE, SET-TOP BOXU ALEBO ROZŠÍRENIA VYUŽÍVANÝCH SLUŽIEB
...kontaktujte nás niektorým zo spôsobov:

  • telefonicky - zákaznícke centrum Slovanet – oddelenie služieb zákazníkom,  tel.: (047) 28 28 208 (voľba č. 1), e-mail: info@slovanet.net