Presun doplnkových služieb siete RealNet v dňoch 29.-31.7.2019

Dôležité odkazy / menu:

Úvod+Aktuality •  Aktualizácia Vašich kontaktov  •  Webmailer (namiesto RealMail)  •  Presun služieb e-mail, www a domén

Vybrané aktuality k presunu

•  Používateľom doterajších e-mailových schránok RealMail potvrdzujeme, že dňa 31.7.2019 sme tieto schránky a príslušné účty preniesli na servery Slovanetu. Zmenila sa aj doterajšia stránka RealMail na Slovanet Webmailer. Počas dňa sa Vaša schránka mohla najprv javiť ako prázdna a pôvodné e-maily sa v nej zobrazili až neskôr.

•  V prípade problému s prihlásením alebo iných otázok si najprv prečítajte nižšie uvedený oznam o presune a podľa potreby kontaktujte Technickú podporu (kontakty sú na konci tejto stránky). Ďakujeme za pochopenie.

Vybrané informácie o schránkach po presune

•  Obmedzená doba uchovania správ: Vaše e-mail schránky na novom serveri budú mať nasledovné parametre: neobmedzená veľkosť, doba uchovania neprečítanej pošty: 180 dní, doba uchovania prečítanej pošty: 90 dní. Obsah starších dôležitých správ alebo prílohy si preto uložte na svojom počítači alebo smartfóne. V prípade záujmu o zmenu schránky na typ "obmedzená veľkosť + neobmedzená doba uchovania správ" kontaktujte Služby zákazníkom.

•  Zachováme alternatívne domény:  Aj po presune schránok v doménach RealNet zostane platiť, že pošta zaslaná na adresy typu "pouzivatel@real-net.sk", "pouzivatel@realmail.sk", "pouzivatel@mail.real-net.sk" alebo "pouzivatel@mail.realmail.sk" bude doručená do tej istej schránky.

 

(PÔVODNÝ OZNAM)

Úvod k presunu

Vážení používatelia služieb RealNet, ak ste využívali aj doplnkové služby siete RealNetu, ako sú e-mail schránky, webový priestor alebo internetové domény, tak Vás v nadväznosti na predbežný oznam informujeme, že tieto služby budú v dňoch 29.-31.7.2019 prenesené na servery Slovanetu.

Ak tieto služby využívate, neodkladne si prečítajte, čo sa Vám zmení/nezmení a čo je potrebné urobiť - vopred alebo po presune služby.

Poznámka: O presune služieb sme evidovaných zákazníkov informovali e-mailovým oznamom dňa 29.7.2019. Ak ste oznam nedostali, nahláste nám Vašu aktuálnu kontaktnú e-mail adresu pre budúce oznamy.

Presun internetových domén a www stránok v dňoch 29.-30.07.2019

Podrobnosti o presune týchto služieb sme umiestnili na samostatnú stránku. Táto časť oznamu sa týka len zákazníkov siete RealNet, ktorí využívali internetovú doménu a jej registrátorom bol RealNet a/alebo zákazníkov siete RealNet, ktorí využívali službu umiestnenia svojich webových stránok na serveroch RealNet-u.

 

Presun e-mail schránok v stredu 31.07.2019

•  Týka sa zákazníkov siete RealNet, ktorí využívali službu elektronickej pošty (e-mail schránok) na serveroch RealNet-u.

•  Doterajšie e-mailové účty, schránky a správy uložené na serveri RealNet-u budú presunuté na servery a technológie Slovanetu.

•  Zmena začne v stredu 31.07.2019 od 10:00 hod. a spojená bude aj s možným krátkodobým obmedzením prevádzky e-mail služieb, prípadne aj s nutnosťou zmeny niektorých nastavení. Inštrukcie pre zákazníkov závisia od spôsobu používania elektronickej pošty:

 

(A) Ak používate poštu cez webmailové rozhranie RealMail
(internetovým prehliadačom pristupujete na adresu mail.real-net.sk alebo www.realmail.sk):

•  Dňa 31.07.2019 od 10:00 hod. prestane byť dostupné a funkčné doterajšie rozhranie RealMail. Preto v tomto čase už nezačnite písať novú správu. 

•  Približne po 10-30 minútach sa vám pri pokuse navštíviť pôvodný RealMail zobrazí už nové rozhranie Slovanet Webmailer.  Pre jeho používanie si môžete poznačiť a začať používať už radšej novú adresu www.webmailer.sk

•  Do Webmailera sa prihláste s pôvodným používateľským menom a heslom. V prípade problému s prihlásením kontaktujte Technickú podporu (kontakty uvádzame nižšie na tejto stránke)

•  V čase do 11.00 hod. môže byť Vaša e-mail schránka najprv prázdna a správy prenesené z pôvodného servera sa Vám zobrazia až neskôr po ich prekopírovaní.

•  Vzhľad a používanie Webmailera je odlišné ako mal doterajší RealMail, veríme však, že si potrebné nastavenia nájdete a rýchlo si na neho zvyknete.

•  Upozornenie: Do Webmailera sa neprenesú niektoré nastavenia a údaje (ako napríklad meno odosielateľa, adresár kontaktov a pod.), preto si ich, prosím, nastavte nanovo. Z dôvodu odlišností medzi pôvodným a novým systémom tieto údaje nie je možné automatizovane preniesť. Ak ste mali v rozhraní RealMail vytvorený adresár kontaktov, ktorý si chcete zachovať, odporúčame vám si ho ešte pred presunom e-mail schránok uložiť.

 

(B) Ak s poštou pracujete špecializovaným programom (tzv. klientom) na Vašom počítači/smartfóne
(napríklad na počítači používate program Windows Mail):

•  Dňa 31.07.2019 po 10:00 hod. sa Váš poštový program alebo aplikácia budú automaticky pokúšať pripojiť už na nový server. Pre prihlásenie použite pôvodné používateľské meno a heslo. V prípade problému s prihlásením kontaktujte Technickú podporu (kontakty uvádzame nižšie na tejto stránke).
•  Z dôvodu zmeny adresy cieľového servera sa Vám ešte pred pripojením môže zobrazovať bezpečnostné hlásenie o nesúlade certifikátov. Preto Vám odporúčame zmeniť si v poštovom programe nastavenie servera. Nové nastavenia:
..... server pre prichádzajúcu poštu (podľa toho, akým protokolom sťahujete poštu):
..... ..... pop3.slovanet.sk, so SSL/TLS zabezpečením, TCP port 995,
..... ..... imap.slovanet.sk, so SSL/TLS zabezpečením, TCP port 993
..... server pre odchádzajúcu poštu: smtp.slovanet.sk, TCP port 25.

Návody na nastavenie vybraných poštových klientov sú dostupné na nasledovnej stránke: https://www.slovanet.net/2014/podpora/dokumenty-stiahnutie/doplnkove/?actualDir=/files/podpora/ostatne/navody/e-mail

•  V čase do 11.00 hod. môže byť Vaša e-mail schránka najprv prázdna a správy prenesené z pôvodného servera sa Vám zobrazia až neskôr, po ich prekopírovaní.

•  Vzhľadom na technologickú povahu presunu e-mail schránok sa môže ojedinele stať, že niektoré správy sa do e-mailového programu doručia duplicitne, vo výnimočných prípadoch (v závislosti od e-mailového klienta a jeho kompatibility) môže dôjsť k duplicitnému stiahnutiu celého obsahu e-mail schránky.

 

Technická podpora

V prípade otázok, na ktoré ste nenašli odpoveď na tejto stránke, alebo v prípade problému s prihlásením sa do svojho používateľského účtu po presune kontaktujte Technickú podporu: 
- e-mail: technickapodpora@slovanet.net
- tel. číslo: 02 / 208 28 208  (voľba č. 2) – denne v čase od 8:00 do 20:00
- pre komunikáciu v maďarskom jazyku nás s väčšinou otázok môžete kontaktovať na tel. čísle 031 / 555 1111 – v pracovných dňoch v čase od 8:30 do 16:30. 

 

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že s funkčnosťou a spoľahlivosťou služieb na nových serveroch budete spokojní.