Novinky a zmeny IPTV televízie od 21. júna 2022

(Oznam zákazníkom digitálnej IPTV televízie cez optické siete Slovanetu)

V utorok 21.6.2022 sme Vám spustili novú Televíziu 

Vážení zákazníci, ďakujeme vám za to, že využívate naše TV služby. Aj to je dôvodom, že sme pripravili spustenie nového systému šírenia televízie. Nová televízia sa Vám aktivovala automaticky v utorok 21. júna 2022 a dostupná je cez Váš doterajší set-top box a TV prijímač. Následne Vám prinesieme aj výrazne rozšírené možnosti jej používania a sledovania. 

Aktuálny stav:

  • (21.6.2022, 06:00): práce potrebné pre zmenu TV systému sa uskutočnili v nočných hodinách medzi 0:00 - 6:00 a boli úspešne ukončené. Môžete zapnúť Váš set-top box, počkajte na stiahnutie a inštaláciu nového softvéru a na spustenie novej televízie.
  • (30.6.2022) Stále sa Vám nezmenila TV? (alebo ste prípadne dostali aj SMS pripomienku?) - v takom prípade najbližšie, ako to bude možné, zapnite Váš set-top box a počkajte na inštaláciu novej Televízie. Ak máte naopak set-top box dlhodobo zapnutý, tak ho vypnite, niekoľko sekúnd počkajte a následne zapnite a spustí sa Vám inštalácia novej TV. Viac informácií uvádzame nižšie.
  • Už v najbližších dňoch vás budeme na tejto stránke informovať o ďalších nových možnostiach TV.

Ak ste nedostali e-mail s oznamom

Ak ste dňa 17.6.2022 nedostali e-mail s oznamom od Slovanetu o zmene TV, nižšie uvádzame najdôležitejšie informácie z neho. V každom prípade sa však uistite, či správu nemáte v priečinkoch Reklama, Spam a pod. V tom prípade si označte správy a odosielateľa tak, aby Váš e-mailový systém budúce správy od Slovanetu doručoval do hlavnej pošty.

Ak ste žiadnu takú správu nenašli, pravdepodobne ste nám neoznámili Vašu aktuálnu e-mailovú adresu. Urobte tak, prosím, neodkladne - e-mailom na sluzbyzakaznikom@slovanet.net, telefonicky na čísle 02 208 28 208 (voľba č.1) - v prac. dňoch v čase 8-17.h alebo osobne pri návšteve zákazníckeho miesta. Ďakujeme.

 

Dôležité informácie, ktoré sme Vám posielali ešte pred zmenou TV

Ak máte uložené Nahrávky, pozrite si ich do 20. júna 2022

Pri prechode na novú televíznu službu z technických dôvodov nebude možné preniesť Nahrávky uložené v doterajšom systéme. Ak využívate túto funkciu a ak máte uložené Nahrávky vybraných programov pre ich neskoršie pozretie, pozrite si ich do pondelka 20. júna 2022. (Funkcia „Nahrávanie“ je dostupná v hlavnom menu set-top boxu, dostupnom z diaľkového ovládača). Do nového systému sa neprenesú ani naprogramované budúce nahrávania (v menu „Nahrávacie plány“). 

Zmení sa poradie TV staníc 

Prechod na nový televízny systém zároveň spôsobí, že poradie TV kanálov bude usporiadané nanovo. Ak ste využívali vlastné usporiadanie kanálov a budete ho chcieť mať aj po zmene televízneho systému, odporúčame Vám poznačiť si Vami upravené poradie kanálov alebo si ho napríklad z TV obrazovky odfotografovať

 

Viac informácií o zmene televízie od 21. júna 2022

Informácie o priebehu zmien budú na tejto webovej stránke

Spustenie nového systému je technicky zložitý postup a počas neho sa môžu vyskytnúť zmeny oproti plánovanému priebehu. Aktuálny stav zmeny televízie preto budeme uvádzať tejto internetovej stránke (kde sa práve nachádzate) a v jej úvode si môžete preveriť prípadné nejasnosti. 

Dňa 21.6.2022 bude prerušené vysielanie TV 

Zmena centrálneho televízneho systému nastane v utorok 21.6.2022 v plánovanom čase medzi 00:00 – 06:00 hod., kedy nastane aj prerušenie TV vysielania. 

Váš set-top box odporúčame večer resp. v noci vypnúť – postačuje vypnutie tlačidlom na diaľkovom ovládači (prepne sa tým do pohotovostného režimu, resp. „standby“ alebo „sleep“ módu).

Ako prebehne zmena televízie 

V utorok 21.6.2022 po 6:00 hodine (alebo kedykoľvek neskôr) pri prvom zapnutí set-top boxu (a samozrejme aj TV prijímača) Váš set-top box automaticky zaregistruje zmenu TV systému a spustí sťahovanie, inštaláciu a nastavenie nového interného softvéru. Môže to môže trvať aj niekoľko minút a na obrazovke televízora uvidíte priebeh inštalácie. 

Následne sa set-top box sa spojí s novým TV systémom a spustí sa Vám nová televízia. Na Vašom TV prijímači ani set-top boxe pritom nemusíte nič meniť, dôležité je počkať na dokončenie postupu.

Ak by niečo nefungovalo 

Ak by sa Vám ani po 15 minútach po zapnutí set-top boxu a TV prijímača nespustilo sťahovanie, inštalácia, alebo následne aj nová televízia, postupujte, prosím nasledovne:

•    najprv set-top box reštartujte (úplne ho odpojte z elektrickej siete asi na 10 sekúnd, zapnite a počkajte opäť niekoľko minút na spustenie inštalácie alebo novej televízie). 

•    ak by to nepomohlo, navštívte túto stránku (na ktorej sa nachádzate - dostupná je aj cez skrátenú adresu www.slovanet.sk/oznam) a preverte si tu uvedené informácie alebo inštrukcie. 

•    ak by ste ani tak situáciu nevyriešili, kontaktujte, prosím, technickú podporu e-mailom na technickapodpora@slovanet.net alebo na tel. čísle 02 208 28 208 (voľba č.2) – podpora je dostupná denne v čase 8:00 – 20:00.

Viac o novej televízii a čo sa zmení 

Nová televízia bude dostupná cez Váš doterajší set-top box a jeho diaľkové ovládanie. Zmení sa najmä:

•    Vzhľad a ovládacie menu: Nová televízia bude mať nový vizuálny štýl s kontrastnejším písmom, niektoré obrazovky poskytnú viac detailov, relácie získajú aj obrázkové náhľady. Mierne odlišné bude aj ovládacie menu a jeho štruktúra.

•    Pribudne nová praktická domovská obrazovka s rýchlym prístupom k posledným nedopozeraným reláciám, k najčastejšie sledovaným TV kanálom a s prehľadom odporúčaných relácií.

•    TV program bude obsahovať viac detailov a obrázkové náhľady relácií.

•    Archív už nebude mať samostatný prístup z menu, dostupný bude priamo z TV programu a jeho kalendára. 

•    Ako sme už skôr uviedli, do nového systému sa neprenesú predtým uložené nahrávky, naprogramované budúce nahrávania ani vlastné usporiadanie poradie TV kanálov. Navyše sa zmení aj PIN kód rodičovského zámku (tieto údaje nie je technicky možné preniesť).

Samotná ponuka TV kanálov sa nemení a ak ste využívali aj doplnkové Tematické alebo Prémiové balíky, aj tieto Vám zostanú zachované. Zákazníkom s niektorými staršími balíkmi sa však ponuka TV kanálov môže mierne zmeniť.

Nový PIN kód pre rodičovský zámok

Pre prístup k rodičovskému zámku použite nový prednastavený PIN kód, ktorý sme všetkým zákazníkom zaslali e-mailom, prípadne formou SMS a z bezpečnostného dôvodu ho na tejto webovej stránke nezverejňujeme. Ak chcete zabrániť prístupu detí k programom určeným len pre dospelých, PIN kód Vám odporúčame čo najskôr po spustení novej televízie zmeniť na Vami zvolený číselný kód.

Návod k novej televízii 

Veríme, že si na nový vzhľad a odlišnosti ovládania rýchlo zvyknete a novinky oceníte. V prípade otázok umiestnime na túto stránku aj návody k vybraným úkonom a ovládaniu.

Ďalšie chystané novinky a možnosti sledovania TV 

Samotná zmena systému televízie je len úvodom k ďalším novinkám. Najdôležitejšie na novej televízii budú jej nové možnosti, ktorých sprístupnenie pre Vás chystáme. Tešiť sa môžete na výrazne viac staníc v Archíve, vyššiu kapacitu Nahrávania, ale najmä na možnosť sledovania TV na viacerých zariadeniach vrátane počítača alebo mobilu. Podrobnosti zverejníme na tejto stránke po úvodnej zmene televízie.. 

Budúce informácie

Ešte raz pripomíname, že ak ste nedostali vopred e-mailové oznamy o zmene televízie, nahláste nám Vašu platnú e-mailovú adresu, aby ste boli informovaní o nových možnostiach sledovania TV a budúcich novinkách.

  

Vážení zákazníci, ďakujeme za porozumenie, záujem a veríme, že novú televíziu a následne pripravované ďalšie novinky oceníte.

Váš Slovanet
.

(29.4.2022, priebežne aktualizované, posledná aktualizácia 21.6.2022)