Všeobecné obchodné podmienky:

Rezidenčný segment:

Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete Internet
Všeobecné podmienky na poskytovanie retransmisie
Všeobecné podmienky na poskytovanie služby Slovanet TV
Všeobecné podmienky na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby TELEFÓN prostredníctvom siete internet
Všeobecné podmienky na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby TELEFÓN prostredníctvom siete internet platné od 01.07.2023
Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej telefónnej služby z produktového radu TELEFÓN
Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej telefónnej služby z produktového radu TELEFÓN platné od 01.07.2023
Všeobecné podmienky na poskytovanie doplnkovej služby Aktovka – Virtuálne úložisko dát
Informácie poskytované pred uzavretím zmluvy (Príloha č. 3)
Čestné vyhlásenie záujemcu pre účely priznania / nepriznania postavenia mikropodniku, malého podniku, neziskovej organizácie
Obchodné podmienky na predaj tovaru spotrebiteľom
Obchodné podmienky na zapožičanie a prenájom tovaru

Obchodné podmienky na zapožičanie a prenájom tovaru platné od 01.07.2023

Obchodné podmienky na poskytovanie služby prenositeľnosti telefónnych čísel v pevných sieťach

Všeobecné podmienky používania portálu Môj Slovanet

Všeobecné podmienky poskytovania služieb na základe zmlúv uzavretých na diaľku

 

Korporátny segment:

Všeobecné podmienky pre korporátny predaj

Informácie poskytované pred uzavretím zmluvy (Príloha č. 3)

Čestné vyhlásenie záujemcu pre účely priznania / nepriznania postavenia mikropodniku, malého podniku, neziskovej organizácie

Obchodné podmienky na poskytovanie služby prenositeľnosti telefónnych čísel v pevných sieťach

Obchodné podmienky na predaj tovaru spotrebiteľom

Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej telefónnej služby na sieti iného operátora platné od 01.02.2022

Ochrana osobných údajov:

Podmienky spracúvania osobných údajov v spoločnosti Slovanet, a.s.

Cenníky (tarify):

Cenník pre služby Internet z produktových rád OPTIK, METALIK, RADIOLAN a VDSL
Cenník verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete internet, Oddiel D - Dial up pripojenie (tarifa)
Cenník na poskytovanie služby SLOVANET TV
Cenník retransmisie pre produktový rad TELEVÍZIA A KÁBLOVÁ TELEVÍZIA
Cenník pre službu Televizia s Internetom
Cenník elektronickej komunikačnej služby TELEFÓN prostredníctvom siete Internet
Cenník verejnej telefónnej služby z produktového radu TELEFÓN
Cenník pre služby Internet z produktových rád OPTIK, METALIK, RADIOLAN a VDSL - Doplnkové služby
Cenník administratívnych poplatkov a poplatkov ostatných služieb

Cenník administratívnych poplatkov a poplatkov ostatných služieb platný od 01.07.2023

Zásady férového používania služby Rýchlejší internet (FUP)

Zásady férového používania služby RadioLAN a Rýchlejší internet (kategória G2, G2 AC, G2 AC CNS M) (FUP)
Zásady férového používania služby RadioLAN a Rýchlejší internet ( kategória G4) vo vybraných lokalitách (FUP)
Zásady férového používania služby internet cez miestnu sieť v Podbrezovej (FUP)
Zásady férového používania služby LTE ( kategória G5) (FUP)

 

Ostatné dokumenty a informácie

Parametre riadenia služieb v sieti
Základné technické informácie o sieti a službách
Formulár - Odstúpenie od dodatku k zmluve o poskytovaní služieb v lehote 14 dní od zriadenia
Formulár - Odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb v lehote 14 dní od zriadenia

Akciové cenníky - platné akciové ponuky pre viazané aj neviazané služby

Akciový cenník viazaný A1_GPNCNSM, A3_CNS_M 04/2023 platný od 01.04.2023

Akciový cenník viazaný A1_GIGA 04/2023 platný od 01.04.2023

Akciový cenník viazaný A1GIGA_RLN 04/2023 platný od 01.04.2023

Akciový cenník viazaný A1_GPN_OTT 04/23 platný od 01.04.20232

Akciový cenník viazaný A1_GPN_OTT_TV 04/2023 platný od 01.04.2023

Akciový cenník viazaný A1_GPON_04/2023 platný od 01.04.2023

Akciový cenník viazaný A1,A1_O,A1_O_LJS 04/2023 platný od 01.04.2023

Akciový cenník viazaný A1H_GPN 04/23 platný od 01.04.2023

Akciový cenník viazaný A2GIGA_RLN 04/23 platný od 01.04.2023

Akciový cenník viazaný A3_Flexi, A3_Ivanka 04/23 platný od 01.04.2023

Akciový cenník viazaný A3_O, A3+_O, A3_MT, A3+_MT 04/23 platný od 01.04.2023

Akciový cenník viazaný A4 04/23 platný od 01.04.2023

Akciový cenník viazaný A5 04/23 platný od 01.04.2023

Akciový cenník viazaný A5_GPON 04/23 platný od 01.04.2023

Akciový cenník viazaný A5H_GPN 04/23 platný od 01.04.2023

Akciový cenník viazaný A6H_GPN 04/23 platný od 01.04.2023

Akciový cenník viazaný A7_CNS_M 04/23 platný od 01.04.2023

Akciový cenník viazaný B1500_RLN 04/23 platný od 01.06.2023

Akciový cenník viazaný D3 04/23 platný od 01.04.2023

Akciový cenník viazaný F1 04/23 platný od 01.04.2023

Akciový cenník viazaný G2_A 04/23 platný od 01.04.2023

Akciový cenník viazaný G2_AC 04/23 platný od 01.04.2023

Akciový cenník viazaný G2_AC_CNS_M 04/23 platný od 01.04.2023

Akciový cenník viazaný G2_RN, G2_IV,G4 04/2023 platný od 01.04.2023

Akciový cenník viazaný G2AC_RLN 04/23 platný od 01.06.2023

Akciový cenník viazaný G2B+_MT,G2B+_O 04/2023 platný od 01.04.2023

Akciový cenník viazaný G5,G5TV,G5_CATV_07,G5_CATV_08 04/2023 platný od 01.04.2023

Všetky platné neviazané a viazané akciové cenníky nájdete na uvedenom odkaze: Akciové cenníky

Archív dokumentov Slovanet

Ostatné archivované dokumenty pre zákazníkov Slovanet nájdete na uvedenom odkaze: Dokumenty

Archív dokumentov RadioLAN

Ostatné archivované dokumenty pre zákazníkov RadioLAN nájdete na uvedenom odkaze: Dokumenty