Všeobecné obchodné podmienky:

Rezidenčný segment:

Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete Internet
Všeobecné podmienky na poskytovanie retransmisie
Všeobecné podmienky na poskytovanie služby Slovanet TV
Všeobecné podmienky na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby TELEFÓN prostredníctvom siete internet
Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej telefónnej služby z produktového radu TELEFÓN
Všeobecné podmienky na poskytovanie doplnkovej služby Aktovka – Virtuálne úložisko dát
Informácie poskytované pred uzavretím zmluvy (Príloha č. 3)
Čestné vyhlásenie záujemcu pre účely priznania / nepriznania postavenia mikropodniku, malého podniku, neziskovej organizácie
Obchodné podmienky na predaj tovaru spotrebiteľom
Obchodné podmienky na zapožičanie a prenájom tovaru

Obchodné podmienky na poskytovanie služby prenositeľnosti telefónnych čísel v pevných sieťach

Všeobecné podmienky používania portálu Môj Slovanet

Všeobecné podmienky poskytovania služieb na základe zmlúv uzavretých na diaľku

 

Korporátny segment:

Všeobecné podmienky pre korporátny predaj

Informácie poskytované pred uzavretím zmluvy (Príloha č. 3)

Čestné vyhlásenie záujemcu pre účely priznania / nepriznania postavenia mikropodniku, malého podniku, neziskovej organizácie

Obchodné podmienky na poskytovanie služby prenositeľnosti telefónnych čísel v pevných sieťach

Obchodné podmienky na predaj tovaru spotrebiteľom

Obchodné podmienky na zapožičanie a prenájom tovaru

Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej telefónnej služby na sieti iného operátora platné od 01.02.2022

Ochrana osobných údajov:

Podmienky spracúvania osobných údajov v spoločnosti Slovnanet, a.s.

Cenníky (tarify):

Cenník pre služby Internet z produktových rád OPTIK, METALIK, AERO a DSL
Cenník verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete internet, Oddiel D - Dial up pripojenie (tarifa)
Cenník na poskytovanie služby SLOVANET TV
Cenník retransmisie pre produktový rad TELEVÍZIA A KÁBLOVÁ TELEVÍZIA
Cenník pre službu Televizia s Internetom
Cenník elektronickej komunikačnej služby TELEFÓN prostredníctvom siete Internet
Cenník verejnej telefónnej služby z produktového radu TELEFÓN
Cenník pre služby Internet z produktových rád OPTIK, METALIK, AERO a DSL - Doplnkové služby
Cenník administratívnych poplatkov a poplatkov ostatných služieb

Zásady férového používania služby Rýchlejší internet (FUP)

Zásady férového používania služby Aero a Rýchlejší internet (kategória G2, G2 AC, G2 AC CNS M) (FUP)
Zásady férového používania služby Aero a Rýchlejší internet ( kategória G4) vo vybraných lokalitách (FUP)
Zásady férového používania služby internet cez miestnu sieť v Podbrezovej (FUP)
Zásady férového používania služby LTE ( kategória G5) (FUP)

 

Ostatné dokumenty a informácie

Parametre riadenia služieb v sieti
Základné technické informácie o sieti a službách
Formulár - Odstúpenie od dodatku k zmluve o poskytovaní služieb v lehote 14 dní od zriadenia
Formulár - Odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb v lehote 14 dní od zriadenia

Akciové cenníky - platné akciové ponuky pre viazané aj neviazané služby

Akciový cenník neviazaný A1,A1_O,A1_O_LJS 06/2022 platný od 14.06.2022

Akciový cenník neviazaný A1 GIGA 06/2022 platný od 14.06.2022

Akciový cenník neviazaný A1 GPN OTT 06/2022 platný od 14.06.2022

Akciový cenník neviazaný A1 GPN OTT TV 06/2022 platný od 14.06.2022

Akciový cenník neviazaný A1 GPN CNS M, A3_CNS_M 06/2022 platný od 14.06.2022

Akciový cenník neviazaný A1 GPON,A3 06/2022 platný od 14.06.2022

Akciový cenník neviazaný A3,A3+ 06/2022 platný od 14.06.2022

Akciový cenník neviazaný D3 06/2022 06/2022 platný od 14.06.2022

Akciový cenník neviazaný E,B,H,I,T 06/2022 platný od 14.06.2022

Akciový cenník neviazaný G2,G4 06/2022 platný od 01.07.2022

Akciový cenník neviazaný G2B+ 06/2022 platný od 14.06.2022

Akciový cenník neviazaný G5,G5TV,G5_CATV 06/2022 platný od 14.06.2022

Akciový cenník viazaný A4 EZ 06/2022 platný od 14.06.2022

Akciový cenník viazaný A4 NZ 06/2022 platný od 14.06.2022

Akciový cenník viazaný A5 06/2022 platný od 14.06.2022

Akciový cenník viazaný A5 GPON 06/2022 platný od 14.06.2022

Akciový cenník viazaný A5H_GPN 06/2022 platný od 14.06.2022

Akciový cenník viazaný A6H_GPN 06/2022 platný od 14.06.2022

Akciový cenník viazaný F1 EZ 06/2022 platný od 14.06.2022

Akciový cenník viazaný F1 NZ 06/2022 platný od 14.06.2022

Akciový cenník neviazaný G2 07/2022 platný od 01.07.2022

Akciový cenník viazaný G2 AC 07/2022 platný od 01.07.2022

Akciový cenník viazaný G2 AC CNS M 06/2022 platný od 14.06.2022

Všetky platné neviazané a viazané akciové cenníky nájdete na uvedenom odkaze: Akciové cenníky

Archív dokumentov

Ostatné archivované dokumenty nájdete na uvedenom odkaze: Dokumenty