Všeobecné obchodné podmienky:

Rezidenčný segment:

Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete Internet
Všeobecné podmienky na poskytovanie retransmisie
Všeobecné podmienky na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby TELEFÓN prostredníctvom siete internet
Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej telefónnej služby z produktového radu TELEFÓN
Všeobecné podmienky na poskytovanie doplnkovej služby Aktovka – Virtuálne úložisko dát
Informácie poskytované pred uzavretím zmluvy (Príloha č. 3)
Čestné vyhlásenie záujemcu pre účely priznania / nepriznania postavenia mikropodniku, malého podniku, neziskovej organizácie
Obchodné podmienky na predaj tovaru spotrebiteľom
Obchodné podmienky na zapožičanie a prenájom tovaru

Obchodné podmienky na poskytovanie služby prenositeľnosti telefónnych čísel v pevných sieťach

Všeobecné podmienky používania portálu Môj Slovanet

Všeobecné podmienky poskytovania služieb na základe zmlúv uzavretých na diaľku

 

Korporátny segment:

Všeobecné podmienky pre korporátny predaj

Informácie poskytované pred uzavretím zmluvy (Príloha č. 3)

Čestné vyhlásenie záujemcu pre účely priznania / nepriznania postavenia mikropodniku, malého podniku, neziskovej organizácie

Obchodné podmienky na poskytovanie služby prenositeľnosti telefónnych čísel v pevných sieťach

Obchodné podmienky na predaj tovaru spotrebiteľom

Obchodné podmienky na zapožičanie a prenájom tovaru

Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej telefónnej služby na sieti iného operátora platné od 01.02.2022

Ochrana osobných údajov:

Podmienky spracúvania osobných údajov v spoločnosti Slovnanet, a.s.

Cenníky (tarify):

Cenník pre služby Internet z produktových rád OPTIK, METALIK, AERO a DSL
Cenník verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete internet, Oddiel D - Dial up pripojenie (tarifa)
Cenník retransmisie pre produktový rad TELEVÍZIA A KÁBLOVÁ TELEVÍZIA
Cenník retransmisie Televizia s Internetom
Cenník elektronickej komunikačnej služby TELEFÓN prostredníctvom siete Internet
Cenník verejnej telefónnej služby z produktového radu TELEFÓN
Cenník pre služby Internet z produktových rád OPTIK, METALIK, AERO a DSL - Doplnkové služby
Cenník administratívnych poplatkov a poplatkov ostatných služieb

Zásady férového používania služby Rýchlejší internet (FUP)

Zásady férového používania služby Aero a Rýchlejší internet (kategória G2, G2 AC, G2 AC CNS M) (FUP)
Zásady férového používania služby Aero a Rýchlejší internet ( kategória G4) vo vybraných lokalitách (FUP)
Zásady férového používania služby internet cez miestnu sieť v Podbrezovej (FUP)
Zásady férového používania služby LTE ( kategória G5) (FUP)

 

Ostatné dokumenty a informácie

Parametre riadenia služieb v sieti
Základné technické informácie o sieti a službách
Formulár - Odstúpenie od dodatku k zmluve o poskytovaní služieb v lehote 14 dní od zriadenia
Formulár - Odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb v lehote 14 dní od zriadenia

Akciové cenníky - platné akciové ponuky pre viazané aj neviazané služby

Akciový cenník neviazaný A1,A1_O,A1_O_LJS 10/2021 platný od 27.10.2021

Akciový cenník neviazaný A1 GIGA 10/2021 platný od 27.10.2021

Akciový cenník neviazaný A1 GPN OTT 10/2021 platný od 27.10.2021

Akciový cenník neviazaný A1 GPN OTT TV 10/2021 platný od 27.10.2021

Akciový cenník neviazaný A1 GPN CNS M 12/2021 platný od 01.12.2021

Akciový cenník neviazaný A1 GPON,A3 10/2021 platný od 27.10.2021

Akciový cenník neviazaný A3,A3+ 10/2021 platný od 27.10.2021

Akciový cenník neviazaný D3 12/2021 platný od 01.12.2021

Akciový cenník neviazaný E,B,H,I,T 10/2021 platný od 27.10.2021

Akciový cenník neviazaný G,G2,G4 10/2021 platný od 27.10.2021

Akciový cenník neviazaný G2B+ 10/2021 platný od 27.10.2021

Akciový cenník neviazaný G5,G5TV,G5_CATV 10/2021 platný od 27.10.2021

Akciový cenník neviazaný BB - X_A 11/2021 platný od 16.11.2021

Akciový cenník viazaný A4 EZ 10/2021 platný od 27.10.2021

Akciový cenník viazaný A4 NZ 10/2021 platný od 27.10.2021

Akciový cenník viazaný A5 10/2021 platný od 27.10.2021

Akciový cenník viazaný A5 GPON 10/2021 platný od 27.10.2021

Akciový cenník viazaný F1 EZ 03/2022 platný od 22.03.2022

Akciový cenník viazaný F1 NZ 03/2022 platný od 22.03.2022

Akciový cenník viazaný G2 AC 10/2021 platný od 27.10.2021

Akciový cenník viazaný G2 AC CNS M 12/2021 platný od 01.12.2021

Archív dokumentov

Ostatné archivované dokumenty nájdete na uvedenom odkaze: Dokumenty