Všeobecné obchodné podmienky:

Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete Internet
Všeobecné podmienky na poskytovanie retransmisie
Všeobecné podmienky na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby TELEFÓN prostredníctvom siete internet
Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej telefónnej služby z produktového radu TELEFÓN
Všeobecné podmienky na poskytovanie doplnkovej služby Aktovka – Virtuálne úložisko dát
Obchodné podmienky na predaj tovaru spotrebiteľom
Obchodné podmienky na zapožičanie a prenájom tovaru

Obchodné podmienky na poskytovanie služby prenositeľnosti telefónnych čísel v pevných sieťach

Všeobecné podmienky používania portálu Môj Slovanet

Podmienky spracúvania osobných údajov v spoločnosti Slovnanet, a.s.

Všeobecné podmienky poskytovania služieb na základe zmlúv uzavretých na diaľku platné od 1.10.2019

 

Cenníky (tarify):

Cenník pre služby Internet z produktových rád OPTIK, METALIK, AERO a DSL
Cenník verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete internet, Oddiel D - Dial up pripojenie (tarifa)
Cenník retransmisie pre produktový rad TELEVÍZIA A KÁBLOVÁ TELEVÍZIA
Cenník elektronickej komunikačnej služby TELEFÓN prostredníctvom siete Internet
Cenník verejnej telefónnej služby z produktového radu TELEFÓN
Cenník pre služby Internet z produktových rád OPTIK, METALIK, AERO a DSL - Doplnkové služby
Cenník administratívnych poplatkov a poplatkov ostatných služieb

Zásady férového používania služby Rýchlejší internet (FUP)

Zásady férového používania služby Optik a Rýchlejší internet (kategória A4)(FUP)
Zásady férového používania služby Aero a Rýchlejší internet (kategória G3) - WiMAX (FUP)
Zásady férového používania služby Aero a Rýchlejší internet ( kategória G2) (FUP)
Zásady férového používania služby pre ADSL internet (FUP)
Zásady férového používania služby Aero a Rýchlejší internet ( kategória G4) vo vybraných lokalitách (FUP)
Zásady férového používania služby internet cez miestnu sieť v Podbrezovej (FUP)
Zásady férového používania služby LTE ( kategória G5) (FUP)

Ostatné dokumenty a informácie

Parametre riadenia služieb v sieti
Základné technické informácie o sieti a službách
Formulár - Odstúpenie od dodatku k zmluve o poskytovaní služieb v lehote 14 dní od zriadenia
Formulár - Odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb v lehote 14 dní od zriadenia

Akciový cenník - platné akciové ponuky pre viazané aj neviazané služby

Akciový cenník